قلب و عروق

صفحه نخستبایگانی با دسته بندی "قلب و عروق"
علل سکته قلبی
ادامه مطالعه

علل سکته قلبی

سکته قلبی چیست و علل سکته قلبی کدامند؟دربرابرآن چه بایدکرد؟بسیاری از مردم با بیماری قلبی ...
تومور های قلبی
ادامه مطالعه

تومور های قلبی

تومور های قلبی اگرچه قلب دربرابر پیدایش بدخیمی های اولیه مقاوم می باشد.اما مکان شایعی برا...
تماس با ما