مقالات آموزشی

بهترین متخصص آمبولی دراصفهان

بهترین متخصص آمبولی

مرکز فوق تخصصی دکترمحمودهادی زاده (03132242165 و 09211016462) یک مرکز پرسابقه است .

در واقع مرکز واریس وآمبولی دکتر هادی زاده سابقه ای بسیار طولانی دارد.

این مرکز واریس ازسالهاقبل درزمینه تشخیص ودرمان انواع بیماریهای عروقی ، آغازیکارنموده است .

ازهمان زمانهای قدیم این مرکز به ارائه خدمت به هموطنان عزیزازسراسرکشورمی پردازد.

دکتر هادیزاده بهترین  متخصص واریس  ( بهترین متخصص واریس اصفهان)و بهترین متخصص آمبولی در اصفهان هستند.

___ بهترین متخصص عروق در اصفهان

بیماریهای مختلف عروقی که دکترمحمودهادی زاده به درمان آنها می پردازند مختلف است.

ایشان بعنوان بهترین متخصص عروق دراصفهان(بهترین فوق تخصص عروق اصفهان) به انواع این درمانهااشتغال دارند.

بهترین فوق تخصص واریس اصفهانبه درمان موفق این بیماریها می پردازند.

ایشان بااستفاده ازانواع روشهای درمانی جدیدبه درمان می پردازند.

ازجمله این حیطه های درمانی ،بیماریهای عروقی ناشی از ترومبوز(لخته خون)(DVT) ، آمبولی ریه وغیره می باشد.

ازآنجاکه درمان این بیماریها، درکناردرمان واریس دراصفهان(لیزرواریس دراصفهان)  انجام می گردد.

لذا جدیدترین مطالب علمی سرلوحه امور بوده وهست.

___  بهترین فوق تخصص عروق

در مرکز واریس اصفهان باروشهای گوناگون وبسیارموفق ،بهترین فوق تخصص عروق مشغول فعالیت هستند.

انواع درمانهای جدیدتوسط ایشان درمرکزواریس وبیماری های عروقی اصفهان انجام می گردد.

دکترهادی زاده بعنوان بهترین متخصص آمبولی دراصفهان شناخته می شوند.

( بهترین متخصص ترومبوزدراصفهان)(بهترین متخصص درمان لخته اصفهان)(بهترین متخصص DVT دراصفهان).

درمان لخته خون :

لخته های خونی ممکنست به دلایل مختلف ایجاد شوند .

بهر حال چه این لخته ها در اثر واریس ایجاد شوند یانه ، باید تحت درمان دقیق قرارگیرند.

در مورد درمان در سایت بهترین متخصص واریس اصفهان مطالب زیادی وجود دارد.

درمان لخته خون ، بسته به اینکه لخته خون(ترومبوز)منشا شریانی داشته باشدیاوریدی، متفاوت است .

همچنین شدت ومیزان درگیری عروق توسط ترومبوزنیزتاثیرمستقیم برنحوه درمان دارد.

دراین مورد به مطالب بهترین متخصص آمبولی اصفهان مراجعه کنید.

چنانچه منشا لخته خون، شریانی باشد ، معمولابااستفاده ازداروهای مختلف درمان می شوند.

یعنی بااستفاده ازترومبولیتیک یاآنتی کوآگولان ونیزداروهای ضدپلاکت، به درمان آن می پردازیم .

درمواردبسیارکمی نیزنیازبه مراجعه به جراح عروق وجوددارد که بیماران به بهترین جراح عروق اصفهان مراجعه می نمایند.

____ شیوع ترومبوزهای وریدی وسرخرگی

ترومبوزها(لخته های خونی) بامنشاوریدی(سیاهرگی)شیوع خیلی بیشتری نسبت به ترومبوزهای سرخرگی دارند .

این لخته هامعمولاباعث درد وتورم(ادم )پامی شوند .

دردرمان ترومبوزهای سیاهرگی(ترمبوز وریدی) نیزازداروهای مختلف استفاده می شود.

ازجمله آنتی ترومبوتیک، ترومبولی تیک، ضدپلاکت(دربرخی موارد) و بسیاری داروهای دیگر در درمان این مورد بکارمی روند.

نیزدربرخی مواردازمداخلات اندوواسکولربهره می بریم .

ازجمله این مواردمی توان به تعبیه فیلتر دروریداجوف تحتانی،ترومبکتومی(خارج کردن لخته بااستفاده ازکاتتر) اشاره کرد.

همچنین گاهی ازونوپلاستی و…..استفاده می نمائیم.

اگر لخته در اثر واریس باشد مطالب فراوانی در مورد آن می توان بیان نمود .

در مطالب مربوط به بهترین متخصص واریس اصفهان در مورد لخته ناشی از واریس مطالب زیادی وجوددارد.

بهترین متخصص آمبولی

نوشته قبلی

زخم های عروقی و مزمن

نوشته بعدی

بهترین متخصص درمان لخته پا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما