مقالات آموزشی

واریس و لخته چه عوارضی دارد و درمان واریس با RFچگونه است

واریس و لخته چه عوارضی دارد

واریس چه عوارضی دارد
ودرمان آن باRF ولیزرداخل عروقی چگونه است؟

تلفنهای : 03132242165_09211016462 دراختیارشماعزیزان برای اخذنوبت وکسب اطلاعات کامل قراردارد.
درمقالات قبلی این سلسله مقالات که درسایت دیگردکترهادی زاده دراختیارشماعزیزان می باشد، به بحث درمورد عوارض واریس و لخته پرداختیم وبیان کردیم که واریس ونارسائی های وریدی، دارای عوارض گوناگونی هستندکه نه تنهامربوط به بدشکلی ظاهری اندام است ، بلکه همچنین دارای عوارض جدی وگاه برگشت ناپذیری استکه نیازمنددقت ورسیدگی مناسب وبموقع می باشند.

درمقالات قبلی، به تعدادزیادی ازعوارض مربوط به نارسائی های وریدی وواریس پرداختیم ودراین نوشتار، به بحث وبررسی درموردیکی دیگرازعوارض مهم واریس ونارسایی های وریدی بنام لیپودرماتواسکلروزیس می پردازیم.

لیپودرماتواسکلروزیس درواقع التهاب موضعی مزمن وسفت شدن مزمن پوست وبافتهای زیرجلدی است که غالبادرقسمت تحتانی ساق پاهارخ می دهند.
اینحالت ، یک پروسه التهابی مزمن است ، فیبروززیرجلدی ایجادشده وپوست حالت زمخت وسفت پیداکرده وظاهری چرمی شکل بخودمی گیرد.لیپودرماتواسکلروزیس همچنین بعنوان پانیکولیت اسکلروزان نیزنامیده می شود.

این عارضه ، نسبتاشایع می باشدوبیشتردربیماران درسنین متوسط وبالاتردیده می شودودرافرادچاق وبی حرکت ، بیشترقابل مشاهده است.
علل ایجاداین بیماری، نارسائی دریچه های لانه کبوتری، انسدادخروجی وریدها، عملکردنامناسب پمپ عضلانی و….است که درحقیقت همه این موارد، بدلیل ایجادنارسایی های وریدی، سبب ایجادلیپودرماتواسکلروزمی شوند.

افزایش فشارخون وریدی که بدلیل نارسایی وریدی وواریس ایجادمی شود،باعث افزایش حضورگلبولهای سفیددرون وریدهامی شودکه سپس این گلبولهای سفید، به بافتهای اطراف مهاجرت می کنند.
درمرحله بعدگلبولهای سفیدفعال می شوندوباعث ترشح سیتوکینهاوموادپیش التهابی می شوندکه مسبب بروز حالت التهابی است.
درنهایت افزایش تولیدکلاژن باعث ایجادفیبروزچربی زیرپوستی شده ونمای تیپیک لیپودرماتواسکلروز ایجاد می گردد.

این عارضه ، درمراحل حاد خودمی تواندعلائم سلولیت راتقلیدکندکه شامل التهاب ، قرمزی، خارش،دردواحساس ورم وسنگینی می باشد
برای درمان این عارضه، بایستی ابتدا به درمان نارسایی وریدی بااستفاده ازلیزرداخل عروقی یاRF داخل عروقی پرداخت که باعث جلوگیری ازپیشرفت بیماری نیزخواهدشد.واریس دارای عوارض گوناگون دیگری نیز می‌باشد که با استفاده از لیزر واریس و RF واریس و چسب واریس ، توسط دکترهادی زاده( بهترین متخصص واریس ایران)(بهترین متخصص واریس اصفهان)(بهترین متخصص واریس خوزستان) میتوان واریس های بزرگ داخل پا و نارسایی های وریدی عمقی را درمان نمود که این درمان ها درمان هایی پایدار و دائمی می‌باشند و کلیه بیمارانی که در مرکز واریس اصفهان تحت درمان لیزر قرار گرفته اند.

بدون آنکه نیاز به جراحی واریس داشته باشند و بدون نیاز به بستری و بیهوشی به درمان کامل دست یافته و هیچ گونه عود نیز نداشته اند با توجه به اینکه ماهیت لیزر استفاده از نور همگرا می باشد و نور هیچ گونه اثرات مخربی در درمان واریس و نارسایی های وریدی برجای نمیگذارد و همچنین ماهیت استفاده از RF به کارگیری امواج رادیو فرکانسی در درمان واریس می باشد

لذا هیچ گونه عوارض جانبی خاصی در استفاده از این تکنیک های پیشرفته برای درمان واریس و نارسایی‌های وریدی دیده نمی شود یکی از تکنیک های بسیار جدید و نوین که در درمان واریس و نارسایی های وریدی در مرکز واریس اصفهان قابل استفاده قرار می گیرد چسب واریس می باشد.

 

چسب واریس در واقع ماده مخصوصی است که سازگاری بافتی با بافت ها و قسمت های مختلف بدن دارد و لذا می تواند نقش موثری در درمان های نوین بیماری‌های عروقی ایجاد نماید. برای درمان با چسب واریس ابتدا با استفاده از سونوگرافی محل نارسایی‌های عروق داخلی مشخص می‌شوند و سپس یک لوله ظریف و نازک در داخل رگ نارسا تعبیه می گردد سپس دستگاه مخصوص چسب واریس آماده سازی شده و لوله بسیار نازک آن جاگذاری شده و نوک لوله ظریف آن در محل مخصوص قرار داده می شود

سپس چسب واریس که در واقع یک چسب بافتی مخصوص می باشد از طریق وسیله ای که مشابه یک تفنگ میباشد و می تواند چسب واریس را با قدرت و فشار لازم تا انتهای رگ برساند پمپاژ می شود این کار (درمان واریس با استفاده از چسب واریس) نیاز به هیچگونه بیهوشی و یا بی حسی ندارد و بیمار در حین انجام درمان و پس از پایان آن هیچ گونه احساس درد و یا احساسات ناخوشایند دیگری را تجربه نمی کند لذا در بسیاری از بیماران از جمله افراد بسیار پیر یا کسانی که توانایی تحمل بی حسی موضعی را ندارند و اصطلاحاً نسبت به تزریق احساس ترس می‌کنند یک روش ایده آل می باشد

لخته

واریس و لخته چه عوارضی دارد
یکی ازدیگر عوارض مهم واریس و نارسایی های وریدی ایجاد لخته‌های خونی می باشد. سوالی که بسیاری از بیماران مطرح می نمایند. آن است که آیا لخته ها (ترومبوز) ناشی از واریس و نارسایی های وریدی. می‌توانند وریدهای عمقی را درگیر نمایندو یا صرفاً مربوط به رگ های سطحی می باشد.

در پاسخ بایستی گفت که واریس و نارسایی های وریدی یکی از فاکتورهای خطری هستند.  می‌توانند باعث ایجاد لخته های خون و ترومبوز می‌شود . این لخته ها عموماً در وریدهای سطحی دیده می‌شود و عروق عمقی کمتر درگیر می‌شود

به طوری که در برخی موارد ترومبوز یا لخته ناشی از وریدهای نارسا می‌توانند رگ های عمقی را نیز درگیر کند به ویژه اگر نارسایی در نزدیک محل اتصال وریدهای سطحی به عمقی وجود داشته باشند نزدیک به جانکشن و نیز در مواردی که مقدار لخته( بار ترومبوز) زیاد باشد و همچنین در صورتی که بیمار استعداد زیادی به گسترش لخته داشته باشد ممکن است عروق عمقی نیز درگیر شوند درگیری عروق عمقی عموما به دلیل کشیده شدن لخته از داخل ورید سطحی به داخل ورید عمقی ایجاد می شود

پیشگیری از  لخته

برای پیشگیری از گسترش لخته از عروق سطحی و عروق عمقی توصیه می شود. بیماران اولاً توسط لیزر واریس به درمان واریس های خود بپردازند . همچنین توصیه می شود در صورتی که لخته های خون (ترومبوز) ایجاد گردید .بلافاصله تحت درمان قرار گیرند و از گسترش آن به عروق عمقی و ایجاد ترومبوز عمقیDVT جلوگیری شود. DVT می تواند منجر به عوارض شدید بعدی گردد

از جمله عوارض DVT می‌توان به آمبولی ریه که در اثر کنده شدن لخته . مهاجرت آن به عروق ریه رخ می‌دهد اشاره نمود. در صورتی که میزان لخته ای که به ریه‌ها مهاجرت می کند خیلی کم باشد. بیمار ممکن است فقط علائمی از جمله احساس سرفه گهگاه و تنگی نفس های خیلی مختصر داشته باشد . در صورتی که مقدار لخته‌های خون مهاجرت کرده به ریه‌ها زیاد باشد

می‌تواند منجر به تنگی نفس شدید احساس درد و بی قراری شوند . در صورتیکه لخته های مهاجرت کرده از واریس های پا مقدار زیادی داشته باشند. می‌توانند افت فشار خون ایجاد شده به سیاه شدگی لب و دهان و صورت و حتی در پاره‌ای موارد ممکن است .ایجاد مرگ شود موارد گفته شده مربوط به مهاجرت معمولی لخته ها از واریس های پا به عروق ریه می باشد.

اما در صورتی که در قلب بیمار سوراخ اضافه وجود داشته باشد و اصطلاحاً شنت راست به چپ می تواند. باعث ورود لخته از سمت راست سیستم عروقی به سمت چپ شود. یعنی در حقیقت لخته از سیستم وریدی وارد سیستم شریانی می شود. در این صورت علائم بسیار متنوعی ممکن است رخ دهد که از جمله آن می‌توان اشاره نمود. که اگر لخته وارد سیستم شریانی چشم‌ها شود می‌تواند. باعث ایجاد نابینایی گردد که کوری یا نابینایی حاصله می تواند موقتی یادائمی باشد.

درمرکزواریس اصفهان که یک مرکز پیشرفته درمان انواع واریس می باشد. لیزرواریس، درمان واریس باRF وچسب واریس واسکلروتراپی دراختیاربیماران گرامی قراردارد.

نوشته قبلی

برتری لیزر واریس برجراحی واریس قسمت اول

نوشته بعدی

درمان ورم پاها (درمان ادم پا) و چگونگی درمان ان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما