مقالات آموزشی

درد واریس و سایر بیماریهای وریدی

درد واریس و سایر بیماریهای وریدی

درد واریس و سایر بیماریهای وریدی

درد واریس یکی ازشکایتهای اصلی است که منجر به تشخیص بیماری وریدی وواریس می شود .
درد تأثیر بسزایی در کیفیت زندگی بیماران دارد. . برای پزشک و همچنین محقق ، ارزیابی درد در بیماری وریدی چه به دلیل ماهیت چند وجهی آن و چه به دلیل عدم وجود رابطه نزدیک بین درد به عنوان یک علامت و شدت بیماری وریدی ، دشوار است.

فرضیه های فعلی در مورد مکانیسم های درد در بیماری وریدی متفاوت هستند.
برخی ازاین فرضیات بر یک منبع التهابی موضعی تأکید دارند.
مکانیسم های دقیق حاکم بر تعامل بین واسطه های التهاب و داروهای ضد درد وریدی هنوزکاملا روشن نیست.
درمورددردناشی ازواریس، تحقیقات بیشتری صورت گرفته است.
دردواریس بااستفاده ازلیزرواریس وRF بخوبی کنترل می شود.

انواع مکانیسمها:

این مکانیسمهاممکن است تنوع درد در بیماری وریدی را به خود اختصاص دهند.
اماهمچنان دشوار است که بتوان این رابطه از نظر بالینی و تجربی توضیح داد.
توصیف دردوریدی اغلب دشوار است .
علت این دشواری به دامنه علائم درد ، یعنی احساس سنگینی ، گرفتگی و کشش در پاهامربوط است.

شدت درد وریدی:

شدت درد در بیماری وریدی می تواند به طور قابل توجهی متفاوت باشد .
هم از یک بیمار به بیمار دیگر و یا در یک بیمار در طول زمان ممکنست دردمتفاوت باشد.
علت آنستکه بیماری وریدی همچنان پیشرفت می کند.
رابطه علیت دقیق بیماری وریدی و درد بامنشا وریدی همچنان مبهم باقی مانده است.
به ویژه به دلیل عدم وجود ارتباط نزدیک بین درد و شدت بیماری وریدی .
لذا توضیح آن از نظر بالینی و آزمایشی دشوار است.

 

آناتومی وریدی :

داده های بدست آمده توسط میکروسکوپ الکترونی آناتومی را نشان می دهد.
براساس این داده ها رگ ها توسط رشته های عصبی حسی که در گانگلیون های ریشه پشتی نخاع قرار دارند ، عصب دهی می شوند.
این فیبرهای حسی در امتداد دیواره ورید قرار دارند . درد ناشی از منشأ وریدی می تواند با محرکهای مکانیکی ایجادشود.
ازجمله کشش وارد شده بر روی رگ یا وجود کاتتر .

محرکهای شیمیایی:

همچنین محرک های شیمیایی غیرفیزیولوژیکی مانند تزریق سالین هیپراسمولار یا محلول گلوکز ، تزریق محلول کاملاً اسیدی (pH <4) ، یا قلیایی (pH> 11) یا تزریق محلول نمکی ایزوتونیک در دمای پایین (<20 درجه سانتیگراد)و..هم ایجاد.ایجادمیشود .

 

التهاب:

بعلاوه ، التهاب وریدی سطحی یا ترومبوز ورید عمقی نیزازعلل درد است .
درد حاد با منشا وریدی که اغلب در عمل باعلل مختلف بالینی مشاهده می شود.
دردواریس توسطمکانیسمهای مختلف ایجادمی شود.
لیزرواریس دراصفهان(لیزرواریس درمرکزواریس اصفهان) بانتایج درخشان درکنترل دردهمراه بوده است.

محرکها:

مدل درد وریدی انسان این امکان را به وجود آورده است که انواع مختلف محرک های غیرفیزیولوژیک درون ریز ، مانند اتساع بالون در ورید ، استفاده از سرما یا گرما ، یک محرک الکتریکی و تزریق محلول نمکی هیپراسمولار ، احساس دردناکی ایجاد کند .
شروع دردوریدیمعمولا از یک آستانه خاص است. ،
شدت درد با شدت محرک به طور تصاعدی افزایش می یابد .

دردواریس:

همانگونه که اشاره شد درد وریدی، علل مختلفی دارد.
واریس یکی ازعلل ایجاددردهای ناشی ازسیاهرگهامی باشد.
واریس چه بصورت سطحی وچه واریسهای زیرپوست ، می توانندباعث بروزاین مشکل شوند.

دردناشی ازلخته:

لخته های خونی هم می توانندباعث دردبامنشاوریدی شوند.
لخته خون، می توانددرزمینه واریس یابطورمستقل ازآن ایجادشود.
درمان واریس بالیزریاRF ازایجادلخته دراین عروق پیشگیری می کند.

نوشته قبلی

بهترین درمان اعتیاد

نوشته بعدی

بهترین متخصص واریس(بهترین فوق تخصص واریس)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما