ترومبوفلبیت: قسمت پنجم

ترمبوفلبیت

در مطالعه گردش خون وریدی با تست دوبله صدای وریدی بر روی وریدهای رانی پوپلیته و وریدهای خلفی درشت کشف می‌شوند. در حالت طبیعی این صداها با حرکات تنفسی تغییر میکند یا با یک نفس عمیق از بین می رود اما هنگامی که انسداد در قسمت پروگزیمال محل جستجو وجود داشته باشد تغییرات صدای همزمان با حرکات تنفسی وجود ندارد و در این صورت جواب تست را مثبت می داند وارد کردن فشار روی قسمت دیستال اندام باعث افزایش صدا ها در نقطه سر به وسیله استتوسکپ می‌شود و عدم افزایش صدا ها نشانه ای از انسداد وریدها است مانع های دیگری نیز توصیه شده است اما یافته مهمی به نتایج آزمایش اضافه نمی کنند.
.impedance plethysmographyوphleborheography
میزان تغییرات طبیعی حجم اندام را در همزمانی با حرکات تنفسی در هنگام وارد کردن فشار به منطقه دیستال انسداد یا بعد از آزاد شدن گردش خون در ورید اندازه گیری می کنند. عدم افزایش حجم عضو در هنگام حرکت دنیا پس از وارد کردن فشار به ناحیه دیستال انسداد نشانی از آن است که در نقطه ای بالاتر از محل اندازه گیری انسداد وریدی وجود دارد. همچنین پس از آزاد کردن عضو از قید فشار اگر گردش خون وریدی کند باشد ارزش تشخیصی خواهد داشت.
ادامه دارد…..ترمبوفلبیت

نوشته قبلی

ترومبوفلبیت: (قسمت چهارم)

نوشته بعدی

مرکز فوق تخصصی واریس اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما