مقالات آموزشی

بیماری شریان محیطی چیست وچطوردرمان می شود؟

بیماری شریان

بیماری های شریانی درکناربیماری های وریدی میتوانند باعث مشکلات فراوان شوند.

بیماری های شریانی  ممکنست بصورت حادیامزمن بروزکنند.

ازسوی دیگربیماری های وریدی نیز همین شرایط راداشته وممکنست بصورت حادیامزمن دیده شوند.

ازبیماریهای وریدی دراین سایت که مربوط به بهترین متخصص واریس می باشد ، زیادگفته ایم .

درموردبیماری  های وریدی همانگونه که گفتیم ، واریس ولخته های وریدی درراس این بیماری هاهستند.

درزمینه درمان واریس ولخته های وریدی مطالب زیادی از بهترین متخصص واریس اصفهان  دردسترس شماست.

دراین مقاله بیشتر درمورد بیماری شریان محیطی چیست وچطوردرمان می شود؟صحبت می کنیم .

_ماهیت بیماری شریانی

بیماری های شریانی به دوبخش تقسیم می شوند.

این دوبخش شامل بیماری های شریان های مرکزی وبیمار های شریان محیطی است.

بیماری شریان محیطی معمولاناشی از تجمع پلاک (چربی و کلسترول) در شریان‌های پا یا بازو است.

ایجاداین پلاکها دربافتها باعث بروزمشکلات خونرسانی می شود.

درواقع باعث می شودخون شما را برای حمل اکسیژن و مواد مغذی به بافت‌های آن نواحی سخت‌تر می‌کند.

این بیماری هامعمولا یک بیماری مزمن و طولانی مدت است.

اما روشهایی هم برای کنترل وبهبودآن وجوددارد.

درواقع شما می توانید با ورزش کردن، خوردن چربی کمتر و ترک دخانیات آن را بهبود بخشید.

بیماری شریان

بیماری شریان

_بیماری شریان محیطی چیست؟

درپاسخ به اینکه به اینکه بیماری شریانی چیست وچطوردرمان می شود؟ بایدنکاتی رابیان کرد.

بیماری شریان محیطی  تجمع پلاک در شریان های دست یاپا است.

شریان های پاها ودستها  خون غنی از اکسیژن و مواد مغذی را از قلب به بازوها و پاهای شما می رسانند.

اگرخون غنی ازاکسیژن وموادغذایی بخوبی به اندامهانرسند، بیماری آغاز می شود.

نام های دیگر این بیماری، بیماری عروق محیطی یا بیماری شریان محیطی است.

درمورداین بیماریها به مقالات بهترین متخصص واریس ( بهترین متخصص واریس اصفهان) مراجعه نمایید.

درادامه به بررسی شریانها ( سرخرگها) می پردازیم.

سرخرگ‌ها به شکل لوله‌های توخالی دارای پوشش صافی هستند .

این لوله توخالی  از لخته شدن خون جلوگیری می‌کند و جریان خون ثابت را تقویت می‌کند.

هنگامی که به بیماری شریان محیطی مبتلا هستید، این جریان خون مختل می شود.

پلاک (ساخته شده از چربی، کلسترول و سایر موادمضرموجوددرخون) به تدریج در دیواره شریان تشکیل می شود.

به آرامی، رسوب این موادوتشکیل پلاک ،رگ های شما را باریک می کند.

وجوداین پلاکها به عنوان آترواسکلروز نیز شناخته می شوند.

_ماهیت پلاکهایی که باعث ایجاد تنگی شریانی می شوند:

پلاکهایاهمان رسوبات موجوددرعروق ، دارای ماهیتهای مختلف می باشند.

بسیاری از رسوبات پلاک در خارج سخت و در داخل نرم هستند.

نکته مهم آنستکه بهردلیل سطح سخت ممکن است ترک بخورد یا پاره شود.

ترک خوردن یاپاره شدن رویه پلاک باعث ورودپلاکتهابه همان ناحیه می شوند.

 پلاکت ها ذرات دیسکی شکل در خون هستندکه به لخته شدن آن کمک می کند) .

وقتی پلاکتها دریک ناحیه ازرگ رسوب کردند ،لخته های خون می توانند در اطراف پلاک ایجاد شوند.

ایجادلخته های خونی می توانند شریان شما را حتی باریک تر کنند.

_اگر پلاک یا لخته خون شریان‌های شما را باریک یا مسدود کند، چه میشود؟

پرواضح استکه دراین مواردخون نمی‌تواند به اندام‌ها و سایر بافت‌ها وارد شود.

این باعث آسیب به بافت‌های می شودکه پس ازمحل  انسداد قراردارند.

رسوب موادمضروایجاداختلال گردش خون اغلب در انگشتان پا و پاهاتفاق می افتد. 

علایم ناشی ازآن ممکنست بصورت اهسته ویاسریع ایجادشوند.

وضعیت عمومی بیمارمی تواند در برخی افراد سریعتر از دیگران بدتر شود.

عوامل مهمی می توانندبرروی ایجادیاعدم ایجادعلایم موثرباشند.

بیماری شریان

بیماری شریان

همانگونه که گفتیم بسیاری از عوامل دیگر مهم هستند.

از جمله این مواردمی توان به محل تشکیل پلاک در بدن و نیزوضعیت سلامت کلی بدن اشاره نمود.

_بیماری شریان محیطی وبیماری های وریدی چقدر شایع هستند؟

شیوع بیماری های شریانی ونیز وریدی درجوامع مختلف متفاوت اشت.

درموردشیوع بیماری های وریدی و واریس درهمین سایت مطالب متنوعی عرضه شده است.

بهترین متخصص واریس ( بهترین متخصص واریس ایران) درموردشیوع واریس ، مطالب لازم رانوشته اند.

می توانیدبه مقالات بهترین متخصص واریس(بهترین متخصص واریس چهارمحال وبختیاری ) مراجعه نمایید.

درمورد شیوع بیماری های شریانی نیز بایدگفت که این بیماری هاشایع هستند.

بطورنمونه مشخص شده استکه  بین 8 تا 12 میلیون آمریکایی تحت تاثیر بیماری های شریانی قرار دارند.

علیرغم آنکه بیماری های شریانی شایع می باشندولی گاهی تشخیص صحیح مغفول می ماند.

درواقع گاهی ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی به اندازه کافی درتشخیص یا درمان دقت نمی کنند.

اعداد واقعی احتمالاً بسیاربیشتر ازآمارهای ارایه شده است.

_بیماری شریان محیطی چگونه می تواندبربدن تاثیر گذارد؟

علامت معمولی اختلال خونرسانی شریانی ، لنگش نامیده می شود.

البته دقت کنیدکه واریس ونارسایی های وریدی نیزمی توانندباعث ایحادلنگش شوند.

بدین مفهوم که لنگش فقط مختص به بیماریهای شریانی نیست .

بهترین دکترواریس ،(دکترهادی زاده ) (بهترین متخصص واریس خوزستان) درزمینه لنگش وریدی ، زیادمطالب نوشته اند.

لنگش یک اصطلاح پزشکی برای درد در پاهااست که با پیاده روی یا ورزش شروع می شود .

لنگش چه ناشی ازمشکلات شریانی یاواریس ونارسایی وریدی ، معمولا با استراحت بهبودمی یابد.

درلنگش شریانی درد به این دلیل است که عضلات پا اکسیژن کافی دریافت نمی کنند.

البته بایددقت نمودکه خطرات  فراتر از مشکلات راه رفتن است.

_مشکلات دیگرناشی ازبیماری های شریانی :

بیماری شریان محیطی می تواند باعث ایجادزخم شود.

خطر ابتلا به زخم غیر التیام بخشی در پاها بدنبال مشکلات سرخرگی افزایش می دهد.

درمقالات بهترین متخصص واریس اصفهان خوانده ایدکه زخم می تواند ناشی ازبیماریهای وریدی هم باشد.

در موارد شدید، این زخم ها می توانند به مناطقی از بافت مرده تبدیل شوند .

گاهی این بافت مرده انچنان شدیداستکه برداشتن وقطع عضوقسمتی ازپا را ضروری می کند.

_مراحل بیماری شریان محیطی چیست؟

بهترین متخصص واریس ایران معمولا از دو سیستم مختلف برای مرحله بندی آسیب به پا استفاده می کنند.

یک مرحله بندی ، براساس علایم است که ساده ترمی باشد.

مراحل آن عبارتندازعبارتند از: I: بدون علامت (بدون علامت).

درمرحله بدون علامت بیمار هیچ احساس بدی ندارد.

IIa: لنگش خفیف دراین مرحله علایم ازجمله لنگش درحدمختصرمی باشند.

دراین مرحله ،درد پا در حین ورزش دیده می شود

. IIb: لنگش متوسط ​​تا شدید

دراین حالت بیمار باراه رفتن معمولی هم مبتلابه لنگش ودردپامی شود.

III: درد ایسکمیک استراحت

دراین مرحله درد در پاها هنگام استراحت وجوددارد.

IV: زخم یا گانگرن

_معمولااولین علامت بیماری شریان محیطی چیست؟

اولین علامت بیماری شریان محیطی معمولاً درد، گرفتگی می باشد.

این دردیا ناراحتی معمولادر پاها یا باسن بیشترمتمرکزاست وبه آن لنگش متناوب گفته می شود.

این لنگش معمولازمانی اتفاق می افتد که بیمار فعال است.

این لنگش معمولازمانی که بیماردر حال استراحت است از بین می رود.

درموردواریس وبیماری های وریدی نیزوضع به همین منوال می باشد.

طبق نظربهترین متخصص واریس ( دکترهادی زاده) علایم بیماری های وریدی نیز همین حالت رادارند.

_علائم دیگرمربوط به بیماری شریان محیطی چیست؟

سایرعلائم بیماری شریان محیطی عبارتند از:  سوزش یا درد در پاها و انگشتان پا .

این سوزش ودردگاهی در هنگام استراحت، به خصوص در شب هنگام دراز کشیدن صاف هم دیده می شود.

به این بیمارا ن توصیه میشودکه مراقبت کامل ازپوست پاهایشان داشته باشند.

قرمزی یا سایر تغییرات رنگ پوست نیزازسایرعلایم محتمل می باشد.

عفونت های پوستی و بافت نرم نیزگاهی بصورت مکرر ممکنست دیده شوند.

زخم های انگشتان پا که خوب نمی شوندنیزممکنست دراین بیماران قابل مشاهده باشند.

البته دقت داشته باشیدکه همه موارد بیماران مبتلابه بیماری های شریانی علامت ندارند.

آمارهامختلف هستند ولی شایدبتوان گفت که بسیاربالاست .

گاهی گفته می شودکه تانیمی از افرادی که بیماری عروق محیطی دارند هیچ علامتی ندارند.

بسیاری ازمراجعه کنندگاه به بهترین متخصص واریس اصفهان( بهترین متخصص واریس کاشان ) نیزاینگونه اند.

هرچه سن بیمار بالاترروداحتمال این بیماری نیز بیشترمی شود.

هرچند بیماری های شریانی نیزمانندواریس می توانند در هرزمانی ازطول عمر ایجاد شوند.

گاهی ممکنست علائم تا اواخر زندگی آشکار نشوند.

برای بسیاری از افراد،این علایم تازمان پیشرفت بیماری خودرانشان نمی دهند.

درواقع گاهی علائم تا زمانی که شریان آنها 60٪ یا بیشتر باریک نشود ظاهر نمیشود.

بیماری شریان

بیماری شریان

_تشخیص سریع ودرمان زودرس

اگرشمایااطرافیانیان بیماری های شریانی یاوریدی وواریس دارید، هوشیارباشید.

بدانیدکه بایددراولین فرصت به بهترین متخصص واریس ایران مراجعه کنید.

مراجعه به بهترین متخصص واریس اصفهان باعث می شودتا در اسرع وقت درمان  شروع شود.

تشخیص زودهنگام مهم است.

اگردراولین فرصت به بهترین متخصص عروق(بهترین متخصص واریس )مراجعه کنیددرمان ساده تراست.

دراینصورت می توانید قبل از اینکه بیماری به اندازه کافی شدید شود آنرادرمان کنید.

این موضوع هم در درمان واریس ( لیزرواریس ) وهم درموردبیماری های شریانی صادق است.

جهت اطلاعات بیشتربا شماره تلفنهای زیرتماس بگیرید:

03132242165

09211016462

نوشته قبلی

لیزر واریس

نوشته بعدی

واریس راچطوربایددرمان کرد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما