بایگانی برچسب: قلب

صفحه نخستپست های برچسب خورده "قلب"
تومور های قلبی
ادامه مطالعه

تومور های قلبی

تومور های قلبی اگرچه قلب دربرابر پیدایش بدخیمی های اولیه مقاوم می باشد.اما مکان شایعی برا...
پرفیوژن اسکن قلب
ادامه مطالعه

پرفیوژن اسکن قلب:

پرفیوژن اسکن قلب: تصویر برداری ازنحوه خونرسانی عضله قلب (میوکارد): درتصویربرداری پروفیوژ...
تماس با ما