مقالات آموزشی

پرفیوژن اسکن قلب : قسمت دوم

پرفیوژن اسکن قلب

پرفیوژن اسکن قلب :

مرکزقلب وعروق ودرمان واریس اصفهان(تلفن 32242164_031)(مرکزواریس اصفهان). ازسالهای دورگذشته برای درمان بیماران مبتلابه بیماران قلب وعروق ونیزبیماران واریس که درپی درمان واریس هستند. راه اندازی ومشغول ارائه خدمت به بیماران واریس که درپی درمان واریس بالیزرواریس وسایردرمانهای اندوواسکولرواریس هستندمی باشد اسکن قلب.

درتشخیص بیماران قلب وعروق وواریس ، ازروشهای گوناگون استفاده می شودکه یکی ازآنها، روشهای تشخیصی هسته ای است.

پرفیوژن اسکن قلب (کاردیولوژی هسته‌ای) (عکس رنگی قلب)بر این حقیقت بنا شده است. که ابزارهای استفاده شده در خارج بدن قادر به ثبت تشخیص و اندازه گیری اشعه خروجی از بافت های قلبی بعد .از تزریق رادیو ایزوتوپ به آنها می باشند کاربری روش های هسته ای برای تعیین پاتوفیزیولوژی پیش آگاهی. و تشخیص در بیماران قلبی اثبات شده است این روش ها را می توان به آسانی تکرار کرد و هم برای تصویر برداری. و هم برای مطالعات توزیع زیستی(biodistribution) مفید می باشند در شرایط بالینی مناسب می توان. تغییرات در فعالیت قلبی حجم بطنی خون رسانی عضله قلب حیات و متابو لوسیم میوکارد را ارزیابی نمود.

پرفیوژن اسکن قلبفعالیت قلبی:

ارزیابی فعالیت کلی و موضعی قلب با استفاده از رادیو نوکلیئدهایی که این مطالعه در فضای داخل عروقی می مانند. مسیر است تکنولوژی کامپیوتر اهمیت زیادی دارد فعالیت قلب. را میتوان با دو روش عمومی سنجید .در طی اولین عبور ایزوتوپ از گردش خون مرکزی یا. به دنبال موازنه آن در منبع خون قلبی آنژیو کاردیوگرافی هسته ای. با روش اولین عبور(Tirst Pass) ظرف ۳۰ ثانیه پس از تزریق داخل وریدی تکنتیم ۹۹m .(99m TC) کامل می شود تجزیه گذرا و آناتومیک رادیو ایزوتوپ هنگام اولین عبور آن از گردش خون مرکزی وجود دارد.

شمارش میزان تشعشع از یک حفره قلبی با حجم آن حفره متناسب است

روش های کامپیوتری برای کسر جهشی منطق ای اندازه گیری کمی فعّالیت منطقه‌ای را میسر مکند با استفاده از روش کسرا جهشی منطقه ای کل خون بطن چپ در وضعیت مایل چپ و قدامی به پنج ناحیه مجزا مربوط به نواحی سپتال راسی جانبی تقسیم می‌شود منحنی های زمان فعالیت مجزا از هر کدام از این نواحی تهیه می شود که امکان تجزیه کمی فعالیت منطقه ای را فراهم می نماید
ادامه دارد…..

نوشته قبلی

بهترین روش درمان واریس (بهترین درمان واریس)

نوشته بعدی

علل ایجاد واریس:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما