مقالات آموزشی

واریس راچطوربایددرمان کرد؟

بهترین متخصص واریس

دکترهادی زاده درمورداینکه  واریس راچطوربایددرمان کرد؟ درمقالات مختلف باخوانندگان محترم سخن گفته اند.

دراین زمینه بهترین متخصص واریس ( بهترین متخصص واریس اصفهان) اشاره های فراوان نموده اند.

قطعا ومسلما بهترین درمان واریس ، لیزرداخل عروقی واریس است.

درجواب به اینکه  واریس راچطوربایددرمان کرد؟دراین مقاله سخن می گوییم.

بیماری های عروقی منحصر به بیماری های وریدی نیست .

بسیاری ازبیماران به کلینیک واریس دکترهادی زاده(بهترین دکترواریس)مراجعه می کنند.

این بیماران ممکنست مبتلا به بیماریهای شریانی باشند.

بیماری های شریانی ، طیف گسترده ای ازبیماریها رادربرمی گیرند.

___ بهترین درمان واریس

واریس رابایستی بدقت شناخت وبه درمان آن پرداخت تابه نتیجه مطلوب دست یافت.

این مقاله به این مطلب می پردازدکه  واریس راچطوربایددرمان کرد؟

همانطورکه درمصاحبه های بیمارانی که تحت درمان واریس قرارگرفته اندهم این موضوع مشخص است.

این بیماران درکلینیک واریس دکترهادی زاده ( بهترین متخصص واریس اصفهان) درمان شده اند.

درمان با لیزر درون وریدی لیزر درمانی درون وریدی بابهترین کیفیت انجام می شود.

این روش که با نام EVLT شناخته می‌شود، یک روش غیر تهاجمی است .

این روش بسیارراحت ودرکمال آسایش بیمارانجام می شود.

لیزرواریس  ( لیزروارریس دراصفهان ) بخوبی برای درمان رگ‌های واریسی استفاده می‌شود.

لیزر درمانی درون وریدی از انرژی لیزر استفاده می کند .

لیزرماهیتابسیار بی خطر است وصرفاً یک پرتو نور بسیار متمرکز است.

دستگاههای لیزر پزشکی با انتقال انرژی نور به بافت مورد نظر با دقت فوق العاده عمل می کنند.

دقت عمل این دستگاههاباعث می شودتا بر بافت اطراف اثر نگذارند.

وضمنابیماران به بالاترین کیفیت درمانی برسند.

EVLT که همان لیزرداخل عروق است ( لیزرواریس ) ، بسیارسریع، ایمن و موثر است .

لیزرواریس دراصفهان علاوه بر درمان واریس بطورکامل ،  مزایای زیبایی را نیزارائه می دهد .

لیزرواریس و RF، کیفیت زندگی بیمار را بهبود می بخشند.

این روش یک تکنیک شناخته شده بین المللی است.

تقریباً تمام بیماران مبتلا به واریس برای EVLA مناسب هستند.

معدود افرادی ممکنست مناسب درمان واریس با لیزرواریس نباشند.

معمولاً این افرادکسانی هستندکه بعد از جراحی واریس که قبلاانجام داده اند، دچارعودواریس شده اند.

برخی ازاین بیماران که واریس آنهاپس ازجراحی عودکرده است ، با لیزرواریس درمان می شوند.

برخی مواردهم فقط با اسکلروتراپی فوم قابل درمان هستند.

____ فوایدلیزرداخل وریدی ( لیزرواریس )

EVLT (لیزرداخل وریدی)یک روش ایده آل وبدون عارضه است.

برخی از مزایای این درمان واریس درزیرلیست شده اند.

یکی از مزایای لیزرواریس ( لیزرداخل عروقی واریس ) انستکه بسیارسریع انجام می شود.

یعنی درمدت بسیارکوتاهی می توان این درمان واریس راانجام دادوبه پایان رساند.

دومین مزیت مهم لیزرواریس دراصفهان آنستکه  یک روش سرپایی است .

یعنی این درمان واریس درمطب بهترین متخصص واریس اصفهان( بهترین متخصص واریس اهواز) انجام می شود.

بیماران نیازبه مراجعه به بیمارستان وبستری شدن ندارند.

سومین مزیت  لیزرواریس ( درمان واریس بالیزر) انستکه تسکین فوری علائم را ارائه می دهد.

بیماران بلافاصله پس از درمان واریس دراصفهان، بلافاصله ازدردوناراحتی های قبلی رهایی می یابند.

چهارمین نکته مثبت آنستکه این روش نیازی به طی کردن دوره بهبودی طولانی ندارد .

پنحمین نکته مثبت لیزرواریس دراصفهان ( درمان واریس با لیزر) انستکه یک روش سرپایی است.

این روش نیازی به بیهوشی عمومی ندارد.

ننتیجه بدون جای زخم است درصد موفقیت 98 درصد است

واریس راچطوربایددرمان کرد

واریس راچطوربایددرمان کرد

___ روش تشخیص واریس ونارسایی های وریدی:

برای اولین تشخیص واریس  معمولااسکن اولتراسوند ( سونوگرافی)انجام می شود .

گاهی درهنگام انجام سونوگرافی، رگ هایی که باید درمان شوند با قلم مشخص می شوند.

درپاره ای ازبیماران ، بهترین متخصص واریس برای تشخیص بهترازروشهای دیگری استفاده می کنند.

ازجمله این روشهامی توان به انجام سی تی آنژیوگرافی اشاره نمود.

همچنین گاهی از آنژیوگرافی برای بررسی وریدهااستفاده می نمایند.

____ چگونگی درمان واریس با لیزروارریس

درمان واریس بااستفاده از لیزرواریس بوسیله تکنیک بی حسی موضعی درمطب انجام می شود.

ناحیه ای که باید درمان شود با یک ضد عفونی کننده آماده می شود.

نیازبه بیهوشی وبستری شدن دربیمارستان ابداوجودندارد.

برای لیزرواریس دراصفهان،بهترین متخصص واریس اصفهان بصورت سرپایی اقدام می نمایند.

یک بی حس کننده موضعی برای به حداقل رساندن درد در ناحیه مورد نظر بکارمی رود.

یک پروب لیزری از طریق یک سوزن بسیارظریف  وارد محل موردنظر می شود.

بیمارکاملاراحت است وهیچ دردی احساس نمی کند.

بهترین متخصص واریس (بهترین متخصص واریس شهرکرد) ازسونوگرافی بهره می برند.

ایشان ازراهنمایی سونوگرافی برای شناسایی مشکلات در وریدهای خاص استفاده می کنند.

فیبر لیزر متناسب بامحلی نارسایی وریدی درمحل موردنیازقرار می دهند.

سپس انرژی لیزر در امتداد طول ورید آسیب دیده هدف بکارگرفته می شود.

اینکار باعث می شود که نارسایی وریدی برطرف شود و خون دیگر بصورت برعکس جریان نمی یابد.

بهترین متخصص واریس ایران  ازانواع روشهای درمان واریس  بصورت سرپایی استفاده می کنند.

واریس راچطوربایددرمان کرد

واریس راچطوربایددرمان کرد

واریس راچطوربایددرمان کرد

واریس راچطوربایددرمان کرد

___ پس ازپایان  درمان واریس با لیزرواریس ، چه اقداماتی موردنیازاست؟

یکی ازمهمترین خوبی هاوبرتری های لیزرواریس دراصفهان  اینستکه نیازبه اقدامات مهمی .

پس ازپایان یافتن  لیزرواریس  وجودندارد.

بیماران بلافاصه به منزل می روندوکارهای روزمره خودراشروع می کنند.

همانطور که این وریدهای بیمار،درمان می شوند، گردش خون اغلب بهبود می یابد .

درنتیجه بیماراحساس بهبودی یافته و علائم بهبود می یابد.

پس از پایان درمان واریس با لیزرواریس بصورت درون وریدی، پروب از ورید خارج می شود .

سپس یک پانسمان مختصرو باندهای فشاری روی آن ناحیه اعمال می شود.

کل مراحل انجام درمان واریس بااستفاده از EVLT (لیزرواریس )کمتر از یک ساعت طول می کشد>

براساس نظربهترین دکترواریس  (بهترین دکترواریس اصفهان) ، لیزرواریس بهترین درمان واریس است.

البته این نظر بهترین متخصص واریس چهارمحال وبختیاری ، براساس شواهدمطالعات است.

این شواهد، شواهدی بین المللی براساس مطالعات دقیق است.

لذا درمان واریس با استفاده از لیزرواریس برای همه بیماران یک گزینه مناسب است.

بهبودی کامل نارسایی وریدی به زودی پس از لیزرواریس رخ می دهد.

این بهبودی به شما اجازه می دهدکه برای همیشه ازواریس وعوارض آن خلاصی یابید

___ توصیه های بهترین متخصص واریس  برای بعدازدرمان واریس با لیزرواریس:

بهترین متخصص واریس اصفهان ( بهترین متخصص واریس خوزستان) توصیه هایی دارند.

این توصیه ها درموردقبل وحین وبعداز لیزرواریس است.

ازجمله اینکه ایشان توصیه می کنندبلافاصله پس ازدرمان ، راه بروید.

همچنین شما باید تا دو هفته جوراب فشاری را بپوشید .

پوشیدن این جورابها به شماتوصیه می شود.

همچنین دستورالعمل هایی در مورد نحوه حمام کردن بلافاصله پس ازدرمان واریس به شما داده می شود.

شما میتوانید فوراً به سر کار برگردید و کلیه فعالیت های عادی را انجام دهید.

___ هزینه درمان واریس :

هزینه لیزر درمانی برای واریس و وریدهای عنکبوتی به پارامترهای مختلفی وابسته است.

ازجمله این پارامترهامی توان به نوع واریس و شدت آن اشاره نمود.

همچنین به میزان ناحیه تحت درمان ونوع درمانی که انتخاب می شودنیزبستگی دارد.

نوشته قبلی

بیماری شریان محیطی چیست وچطوردرمان می شود؟

نوشته بعدی

بهترین متخصص واریس راچطوربشناسیم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما