بایگانی برچسب: اکوکاردیوگرافی

صفحه نخستپست های برچسب خورده "اکوکاردیوگرافی"
اکوکاردیوگرافی
ادامه مطالعه

اکوکاردیوگرافی

اکوکاردیوگرافی ، ابزاری بسیارعالی برای بررسی قلب وکشف بسیاری ازاختلالات آن می باشد.
تماس با ما