بایگانی برچسب: اسکن

صفحه نخستپست های برچسب خورده "اسکن"
پرفیوژن اسکن قلب
ادامه مطالعه

پرفیوژن اسکن قلب:

پرفیوژن اسکن قلب: تصویر برداری ازنحوه خونرسانی عضله قلب (میوکارد): درتصویربرداری پروفیوژ...
تماس با ما