مقالات آموزشی

کاردیولوژی هسته ای

کاردیولوژی هسته ای

کاردیولوژی هسته‌ای روشی بسیارمناسب برای تشخیص بیماری های قلبی عروقی است.کاردیولوژی هسته ای (پرفیوژن اسکن) بر یک حقیقت پایه گذاری شده است .

آن حقیقت اینستک ابزارهای نصب شده در خارج بدن قادر به ثبت تشخیص و اندازه گیری اشعه خروجی از بافت های قلبی بعد از تزریق رادیو ایزوتوپ به آنها می باشند .

دراین زمینه به مقالات دکترهادی زاده بهترین متخصص قلب وعروق اصفهان( بهترین متخصص واریس اصفهان) مراجعه کنید.

کاربری روش های هسته ای برای تعیین پاتوفیزیولوژی پیش آگاهی و تشخیص در بیماران قلبی اثبات شده است .

این روش ها را می توان به آسانی تکرار کرد .

هم برای تصویر برداری و هم برای مطالعات توزیع زیستی مفید می باشند.

در شرایط مناسب بالینی می توان تغییرات در فعالیت قلبی حجم بطنی خون رسانی عضله قلب حیات و متابو لیسم میوکارد را ارزیابی نمود.

فعالیت قلبی درپرفیوژن اسکن:

ارزیابی فعالیت کلی و موضعی قلب با استفاده از رادیو نوکلیئدهایی که این مطالعه در فضای داخل عروقی می مانند مسیر است .

این روش در ارزیابی بیماری های عروقی پانیز بکارمی رود.

مطالب فراوانی دراین زمینه ازدکترهادی زاده بهترین متخصص قلب وعروق اصفهان وبهترین متخصص واریس اصفهان منتشرشده است.

تکنولوژی کامپیوتر اهمیت زیادی دارد .

فعالیت قلب را میتوان با دو روش عمومی سنجید.

در طی اولین عبور ایزوتوپ از گردش خون مرکزی.

یا به دنبال موازنه آن در منبع خون قلبی آنژیو کاردیوگرافی هسته ای با روش اولین عبور(Tirst Pass) ظرف ۳۰ ثانیه پس از تزریق داخل وریدی تکنتیم ۹۹m (99m TC) کامل می شود.

تجزیه گذرا و آناتومیک رادیو ایزوتوپ هنگام اولین عبور آن از گردش خون مرکزی وجود دارد.

بنابراین اندازه گیری های همزمان فعالیت بطنهای چپ و راست امکان پذیر است.

تجزیه منحنی های زمان فعالیت که از مناطق مربوط بطنی استخراج شده اند امکان تعیین کسر جهشی بطنی (Ventricular ejection fraction) را فراهم می نماید .

شمارش میزان تشعشع از یک حفره قلبی با حجم آن حفره متناسب است .

درزمینه استفاده از این روشها در بیماریهای عروقی به مطالب بهترین متخصص قلب وعروق اصفهان ( بهترین متخصص واریس اصفهان).

حجم های بطنی

به علاوه با استفاده از همین اطلاعات می توان سرعت پر شدن و خالی شدن بطن حجم های بطنی و وضعیت کمی کیفی حرکات منطقه‌ای دیواره را بررسی نمود.

پرکاربرد در ترین روش مطالعات رادیونوکلئید تعادلی(equilibration radionuclide) میباشد .

سیگنالهای استاتیک را به یک بررسی دینامیک فعالیت قلب تبدیل می کنند.

برای رسیدن به این هدف99mTC به گلبولهای قرمز بیمار متصل می شود.

نشان 99mTC به صورت ثابت ای تا چند ساعت در حجم خون داخل عروقی باقی می ماند .

با استفاده از الکترو کاردیو گرافی اطلاعات هسته ای بر حسب زمان ظهورشان در سیکل قلبی تقسیم بندی می شوند.

اطلاعات مربوط به چند صد سیکل قلبی جمع بندی شده و مجموع اطلاعات محاسبه شده و به صورت نقاط پشت سر هم ۱۰ تا ۵۰ میلی ثانیه نمایش داده می شوند.

که باهم یک سیکل قلبی مداوم را مشخص می نمایند .

منحنی حجم بطنی

منحنی حجم بطنی که از این اطلاعات به دست آمده امکان اندازه گیری مستقیم کسر جهشی سرعت های پر شدن و جهش و حجم های بطنی را فراهم می نماید .

همچنین این داده ها به صورت مجموعه‌ای از تصاویر نمایش داده می شوند .

اگر به صورت سینمایی پخش کردند امکان ارزیابی بصری الگو های انقباضی موضعی را فراهم می کنند.

روش های کامپیوتری برای کسر جهشی منطق ای اندازه گیری کمی فعّالیت منطقه‌ای را میسر می‌کند.

با استفاده از روش کسرجهشی منطقه ای کل خون بطن چپ در وضعیت مایل چپ و قدامی به پنج ناحیه مجزا مربوط به نواحی سپتال راسی جانبی تقسیم می‌شود .

منحنی های زمان فعالیت مجزا از هر کدام از این نواحی تهیه می شود که امکان تجزیه کمی فعالیت منطقه ای را فراهم می نماید.

مطالب کاملتر درسایرنوشتارهای دکترهادیزاده بهترین متخصص قلب وعروق اصفهان ، بهترین متخصص واریس اصفهان

کاردیولوژی هسته ای

نوشته قبلی

اکوکاردیوگرافی ((قسمت دوم))

نوشته بعدی

ام آرآی (MRI) وکاربردهای آن درقلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما