مقالات آموزشی

پرفیوژن اسکن(عکس رنگی قلب): قسمت ششم

پرفیوژن اسکن

 

پرفیوژن اسکن(عکس رنگی قلب):

از توموگرافی کامپیوتری ارسال فوتون منفرد (عکس رنگی قلب)درحال حاضر به صورت وسیعی استفاده می شود. SPECT در مقایسه با تصویر برداری صفحه ای از دقت قابل مقایسه ای برخوردار است. یکی از موارد اصلی کاربرد رایج آن تعیین ابتلای بسترهای متعدد عروقی در بیماران مبتلابه بیماری کرونری می باشد. برای تعیین درگیری خاص بستر عروقی SPECT روش ارجع می باشد

تصویر برداری حساس به انفارکتوس یک روش هسته ای دیگر است که انفارکتوس حاد میوکارد و محل نکروز حاد میوکارد را مشخص میکند. این روش با استفاده از مواد حساس به انفارکتوس(infarct avid) انجام میگردد. که به صورت انتخابی با مناطق انفارکتوس حاد متصل می‌شوند. موارد مورد استفاده رایج برای این روش در حال حاضر شامل 99m TC stannous pyrophosphate. در کلینیک و آنتی بادی آنتی میوزین Inclium-III در آزمایشگاه می باشند. این روش تصویر برداری عمومی کمترین روش کاردیولوژی هسته ای مورد استفاده می باشد. زیرا روش های هسته ای و بالینی سریع اطلاعات قابل استفاده تشخیص بیشتری را در زمان مناسب فراهم می نمایند. در این روش مناطق انفارکتوس حاد به صورت مناطق با جذب رادیونوکلئید افزایش یافته مشخص می گردند

توموگرافی ارسال پوزیترون (PET) روش مبتنی بر تصویر برداری و اندازه گیری توزیع داخل قلبی رادیونوکلوئید های ارسال کننده پوزیترون می باشد با توجه به نوع رادیو کلوئیدهای وجود و وسایل دردسترس این روش چشم انداز جدیدی به سوی متابولیسیم و جریان خون کرونری گشوده است چون کربن ۱۱یک ارسال کننده پوزیترون Positron emitter محسوب می‌شود ترکیبات فعال بیولوژیک متعددی را می‌توان نشان‌دار کرد و برای تصویر برداری مورد استفاده قرار داده این ترکیبات شامل اسیدهای چرب متابولیتها لیگاندهای رسپتوری و نوروترانسمیترها می باشند اخیراً توجه فراوانی به مطالعه متابولیسم خونرسانی میوکارد با روش PET شده است

مهمترین اثر بالینی فوری این روش این بوده است که افزایش تجمع منطقه ای گلوکز در نواحی با خونرسانی کم نمایانگر بافت زنده با تمایل زیاد به بهبود عملکرد با عروق دهی می باشد این مسئله با استفاده از فلوئورو دئوکسی گلوکز به عنوان یک ماده رادیو اکتیو نشان داده شده است این عدم تطابق گلوکز خونرسانی بهترین فرصت را برای ارزیابی میوکارد غیر فعال و کم کار در بیماری ایسکمیک قلب و همچنین کاردیومیوپاتی ایسکمیک فراهم می‌کند

مطالعات PET از نوع فوق الذکر استاندارد طلایی رایج برای بررسی زنده بودن میوکارد هستند اخیر مطالعات مقایسه‌ای دیگر با استات پالمیتات و گلوکز رادیواکتیو انجام شده است بالاخره مطالعات تصویر برداری خونرسانی توموگرافیک با روبیدیوم آب و آمونیاک که نشان داد شده با نیتروژن به عنوان مواد ارسال کننده پوزیترون امیدوارکننده بوده اند از آنجایی که مطالعات PET را می‌توان دقیقاً محاسبه و اصلاح نمودهمچنین می توان از آنها برای اندازه گیری مطلق خون رسانی و جریان خون منطقه ای میوکارد استفاده نمود.

 

نوشته قبلی

پرفیوژن اسکن قلب:(عکس رنگی قلب): قسمت پنجم

نوشته بعدی

عوارض واریس: قسمت بیست و یکم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما