مقالات آموزشی

واریس و التهاب

واریس و التهاب

 

دراین مقاله که به همت مرکز واریس اصفهان ( تلفن 03132242165 )تهیه شده است در مورد واریس و التهاب باشما سخن می گوییم.

همانگونه که قطعا مطعید مرکز واریس اصفهان برای لیزر واریس اصفهان و درمان واریس با آر اف وسایر روشهای درمانی پیشرفته تاسیس شده است>

موسس این مرکز ، دکتر هادی زاده بهترین متخصص واریس اصفهان ، بهترین متخصص واریس شهرکرد هستند.

این مجموعه ارزشمند به همت ایشان از بیش از پانزده سال قبل پایه ریزی شده است.

با پایه ریزی این مرکز بعنوان بهترین مرکز واریس ( بهترین کلینیک واریس ) عملا راه برای لیزر واریس در اصفهان باز شد.

در واقع دکتر محمود هادیزاده بعنوان پدر علم درمان واریس در اصفهان واولین متخصص واریس اصفهان واستانهای همجوار می باشند .

 

رابطه التهاب و واریس

 

رابطه التهاب و نارسایی های وریدی و واریس در مقالات گوناگونی توسط بهترین متخصص واریس اصفهان ، بهترین متخصص واریس اهواز اشاره شده است.

واریس می تواند به اشکال گوناگون باعث ایجاد التهاب شود.

خود نارسایی وریدی قادر به ایجاد التهاب است .

ازسوی دیگر عوارض ناشی از واریس نیز می توانند باعث ایحاد التهاب شوند.

بعنوان مثال لیپو درماتو اسکلروز همیین حالت رادارد.

 

لیپو درماتو اسکلروزیس بعنوان یک نمونه از التهاب ناشی از واریس و نارسایی وریدی:

 

لیپودرماتو اسکلروز یک بیماری التهابی شدید پوستی است.

در اینحالت پوست اطراف مچ پا دچار التهاب وتغییر رنگ می شود.

تغییر رنگ ناشی از لیپودرماتواسکلروز از مراحل ابتدایی شروع می شود وکم کم پیشرفت می کند.

التهاب یک رکن اساسی در تغییرات این حالت است.

هرچند این یک بیماری مزمن ناشی از نارسایی وریدی است ولی بهرحال تاحدود زیادی قابل درمان است.

در واقع درمان لیپو درماتواسکلروز با لیزر واریس یا آراف واریس می تواند باعث بهبودی بسیار قابل توجه شود.

در مرکز واریس اصفهان بهترین متخصص واریس اصفهان ، بهترین متخصص واریس اهواز( دکتر محمود هادی زاده ) با لیزر واریس در اصفهان به درمان انواع عوارض واریس می پردازند.

 

درمان عوارض واریس در بهترین مرکز واریس

 

انواع واریس و عوارض آن توسط بهترین متخصص واریس اصفهان در بهترین مرکز واریس تحت درمان قرار میگیرند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایر مقالات ایشان مراجعه فرمایید.

نوشته قبلی

قیمت لیزر واریس چقدراست؟

نوشته بعدی

درمان واریس مویرگی

تماس با ما