مقالات آموزشی

واریس بیضه

واریس بیضه

واریس انواع مختلفی دارد.

واریس واختلالات وریدی درنواحی مختلف بدن ممکنست ایجاد شوند.

شایعترین محل ایحاد واریس ، اندام تحتانی است که منظور پاهااست.

دلایل مختلفی وجودداردکه چرا واریس ونارسایی های وریدی درپاها بیشتر دیده می شوند.

دکترهادی زاده بهترین متخصص واریس ، دراین زمینه مطالب مختلفی را به رشته نوشته درآورده اند.

برای اطلاع از کم وکیف مطالب مربوط به واریس ، به سایت بهترین متخصص واریس مراجعه نمایید.

 

واریس وواریکوسل

 

واریس بیضه را بنام واریکوسل می شناسیم .

واریکوسل درواقع واریسی شدن وریدهای بیضه است.

واریس بیضه بیماری است که وریدهای کیسه بیضه را تحت تاثیر قرار می دهد،

کیسه بیضه وظیفه محافظت و نگه داشتن بیضه ها را بر عهده دارد و آنها را از بقیه بدن جدا نگه می دارد .

دلیل این امراینستکه بیضه ها واسپرمها باید در دمای کمی پایین تر نسبت به دمای کلی بدن بماند.

 

آناتومی واریس بیضه

 

سیاهرگ‌های موجود که مسئول خروج خون از بیضه‌ها هستند، میمکنست نارساشوند.

این نارسایی وناکارآمدی همان چیزی استکه واریس بیضه نامیده می شود.

این فرآیند ممکنست باعث ایجاد چیزی شوند که در پزشکی واریکوسل نامیده می‌شود.

این اختلال باعث ایجاد مشکل در بازگشت خون وریدی به سمت قسمت فوقانی بدن می شود و در نتیجه وضعیت ایستایی را به همراه دارد.

به عبارت ساده‌تر، خون برای بازگشت به قلب توانایی کامل راندارد و تمایل دارد در سیاهرگ‌هایی که اکنون متسع شده‌اند جمع شود.

واریکوسل مشکلی است که تنهادر کیسه بیضه اتفاق می افتد،.

واریس بیضه با شیوع بیشتری در سمت چپ ایجاد می شود.

دلیل بیشتر بودن واریس بیضه درسمت چپ ، در نوشتارهای بهترین متخصص واریس اصفهان نگاشته شده است.

 

علایم واریس بیضه

 

علایم مختلفی ممکنست دراثر واریس بیضه ( واریکوسل )ایجاد شوند.

در صورت وجود، شایع ترین علائم واریکوسل عبارتند از: احساسی که به صورت کیسه‌ای از کرم در لمس توصیف می‌شود.

ناراحتی یا درد ونیز احساس سنگینی ازسایر علایم واریکوسل می باشند.

 

واریکوسل

 

واریکوسل اگر هر دو بیضه را درگیر کند، واریکوسل دوطرفه نامیده می شود.

این یک بیماری به نسبت شایع است که درصد قابل توجهی از جمعیت مردان جهان را تحت تأثیر قرار می دهد.

واریکوسل در بیشتر موارد در دوران بلوغ رخ می دهد.

علت اینستکه بلوغ دوره ای استکه در طی آن بیضه ها رشد سریعی دارند و بنابراین خون باید به میزان بیشتری به سمت آنها جریان یابد.

اگر دریچه‌های وریدهای کیسه بیضه بطور صحیح کار نکنند، واریس بیضه ایجاد می شود.

دراینحالت سیاهرگ‌ها نمی‌توانند خون اضافی را از بیضه‌ها تخلیه کنند.

بنابراین حتی اگر بیشتر خون به درستی به جریان خود ادامه دهد، برخی از آن در جهت مخالف به جریان می‌افتند.

رجوع به مقالات بهترین متخصص واریس اصفهان ( بهترین متخصص واریس اصفهان) ،دکترهادی زاده.

واریس بیضه

 

 

بهترین دکتر متخصص واریس

 

دکترهادی زاده ( بهترین دکترمتخصص واریس ) به درمان انواع نارسایی های وریدی وواریس می پردازند.

بسیاری از بیمارانی که بدلیل واریس به بهترین متخصص واریس ( بهترین متخصص واریس اصفهان) مراجعه می کنند واریس بیضه هم دارند.

بهترین دکترمتخصص واریس شهرکرد انواع نارسایی های وریدی پا رابالیزرواریس دراصفهان درمان می کنند.

واریکوسل در 30 تا 40 درصد از مردانی که مشکلات باروری دارند دیده می شود.

با این حال، این جنبه هنوز موضوع بحث پر جنب و جوش بین متخصصان است:.

برگشت خون ناشی از گشاد شدن وریدها باعث افزایش فشار روی دیواره ها و در نتیجه دمای کیسه بیضه می شود.

فرضیه این است که دقیقاً همین افزایش احتمالی در گرما در کیسه بیضه بر روی عدد، فرم، و تحرک اسپرمها اثرمنفی دارند.

در تئوری، حتی همین افزایش حرارت کیسه بیضه می تواند کیفیت اسپرم را بدتر کند.

کاهش حضور اکسیژن، استرس اکسیداتیو و بطور بالقوه کاهش غلظت تستوسترون (فقط به صورت موضعی) هم ممکنست وجودداشته باشند.

از طرفی واریس بیضه معمولابر نعوظ تأثیر نمی گذارد و بنابراین در صورت بروز مشکلات نعوظ ، واریکوسل نقشی درایجاد آن ندارد.

 

سیستم گردش خون مرتبط با واریکوسل

 

بطورطبیعی همه مردان دارای طناب اسپرماتیک هستند.

طناب اسپرماتیک ساختاری استکه شامل شریان ها، سیاهرگ ها، انتهای عصبی و مجاری است.

این ساختار بیضه ها را به سایر قسمت های بدن متصل می کند و اجازه می دهد تا خون به آنها و از آنها جریان یابد.

به ویژه وریدها خون زائد را از بیضه ها به قلب می برند .

دریچه هایی که داخل این وریدهاهستند تضمین می کنند که خون همیشه به سمت قلب جریان می یابد و هرگز در جهت مخالف حرکت نکند.

دریچه ها ی وریدهاجریان خون را تنظیم می کنند و به دلیل وجودوعملکردآنها است که همه چیز در جهت صحیح جریان می یابد.

با این حال، گاهی اوقات ممکن است این دریچه ها به خوبی کار نکنند.

وقتی این اتفاق می افتد بخشی از خون می تواند در جهت مخالف، به سمت بیضه و نه به سمت قلب جریان یابد.

حرکت جریان خون به سمت عقب می تواند در کیسه های داخل وریدها جمع شود .

این وریدها سپس به نوبه خود منبسط و بزرگ می شوند و متورم می شوند.

به این ترتیب واریکوسل ( واریس بیضه )تشکیل می شود.

 

عوامل خطری که باعث ایجاد واریس بیضه می شوند:

 

عوامل مختلفی مورداشاره قرارگرفته اند .

بهرحال عوامل مختلفی ذکرشده اند ونظرات گوناگون است.

نظر نمی رسد عوامل خطر ساز موردقبول همه متخصصین وجود داشته باشد.

برخی از متخصصان پیشنهاد کنند که قد بالاتر از حد متوسط ​​می تواند احتمال ابتلا به واریکوسل را افزایش دهد.

واریس بیضه به طور معمول در دوران بلوغ و در بزرگسالی ایجاد می شود، اما به ندرت در دوران کودکی یافت می شود.

اطلاعات کاملتر در سایت بهترین متخصص واریس ( بهترین متخصص واریس ایران)

 

علائم واریس بیضه

 

به طور کلی، واریکوسل با علائم قابل توجهی همراه نیست .

دربسیاری از مواردبیمار ی تنها با انجام معاینات روتین تحت شناسایی قرار می گیرد .

بهرحال برخی علایم احتمالی ممکنست وجودداشته باشند.

علائم احتمالی واریکوسل که ممکن است در صورت بروز واریکوسل ظاهر شوند عبارتند از:

وجود واحساس درد مبهم در بیضه،

احساس سنگینی دربیضه ،

احساس ناراحتی در بیضه ای که دچار واریس بیضه شده است.

علایم ممکنست در فصل گرما، به دنبال تمرین، در پایان رابطه جنسی یا بعد از ایستادن طولانی مدت بیشتر احساس شوند.

در برخی مواردعلائم در طول روز تشدید می‌شوند و در حالت خوابیده بهبود می‌یابند.

این بهبود علایم به این دلیل استکه درحالت خوابیده، دیگر نیروی جاذبه ای نیست که خون وریدی رابه پایین بکشد.

علائم ممکن است با گذشت زمان بدتر شوند.

دربسیاری ازموارد پس از لمس، می توان وریدهای گشاد شده کیسه بیضه را لمس کرد.

دراینحالت این کیسه های بیضه همراه باواریکوسل ،اغلب به عنوان کیسه ای از کرم توصیف می شود .

گاهی کاهش جزئی در اندازه بیضه در سمت آسیب دیده (معمولا سمت چپ) احساس می شود.

سوالات از بهترین دکترواریس،

 

سوالات زیرازبهترین دکترواریس( دکترهادی زاده ) شده که سوالات وپاسخ آنها راباهم مرورمی کنیم.

سوال از بهترین دکترواریس: چگونه می توان بطور قطعی از واریس بیضه پیشگیری کرد؟

پاسخ : به هیچ وجه نمی توان بطورکامل از واریکوسل پیشگیری کرد.

سوال ازبهترین دکترواریس : آیا واریکوسل خطرناک است؟

پاسخ : واریس بیضه معمولاً خطرناک نیست و تقریباً دربسیاری ازمواردممکنست باعث ناباروری نشود.

اصلی‌ترین و تنها خطر مرتبط با این اختلال، کاهش احتمالی باروری به دلیل ازبین رفتن ویژگی‌های طبیعی اسپرم است .

این تغییرات شامل موارد زیر است:

کاهش تعداد اسپرم،

تغییرات مورفولوژی (شکل) اسپرم ها،

از دست دادن توانایی حرکت اسپرم

سوال از بهترین دکترواریس: علت اصلی که واریس بیضه باعث بروز مشکلات می شود چیست؟

پاسخ :علت اصلی این عواقب افزایش دمای بیضه ها است درحالی که بیضه هابرای کار بهینه به دمای کمتری نسبت به بدن نیاز دارند.

سوال ازبهترین دکترواریس :پیش آگهی واریکوسل چگونه است؟

پاسخ :پیش آگهی خوب است، زیرا به نظر می رسد واریکوسل به هر اندازه برباروری تاثیرگذاشته باشد،در حدود نیمی از موارد پس از درمان مناسب به طور کامل پسرفت می کند.

درمورد درمان واریس ودرمان واریس بیضه ونیز لیزرواریس به سایرمطالب همین سایت مراجعه کنید.

نوشته قبلی

بهترین متخصص واریس پا

نوشته بعدی

واریس در بارداری

تماس با ما