مقالات آموزشی

مرگ ناگهانی قلبی: قسمت سوم

مرگ ناگهانی قلبی

مرگ ناگهانی قلبی:

درکالبدشکافی پس ازمرگ( اتوپسی) بیمارانی که بر اثر مرگ ناگهانی قلبی فوت شده اند در حدودسه چهارم افراد بیشتر از ۹۰ درصد تنگی در حداقل یک شریان کرونری دیده می شود و تقریبا دو سوم آنها سه رگ با بیش از ۷۵ درصد تنگی دارند. انفارکتوس میوکارد (سکته قلبی)قدیمی تقریبا در دو سوم اتوپسی ها دیده می شود تنگی قابل توجه قسمت پروگزیمال شریان کرونری قدامی نزولی چرب خطر مرگ ناگهانی قلبی را افزایش می دهد

انسداد تروموتیک حاد در ۶۰ تا ۷۵ در صد افراد و معمولاً در محل یک پلاک شقاقدار ( Fissured plaque) دیده شده است. که نشانه هایی از مکانسیم مرگ ناگهانی قلبی را فراهم می کند. به عنوان مثال در مرگ  قلبی همانند آنژین ناپایدار پاره شدن پلاک به همراه تشکیل ترومبوز ممکن است. باعث ایجاد ایسکمی بیو کار شده و منجر به آریتمی های کشنده بطنی گردد

همچنین میکرو ترومبوزهای پلاکتی ناشی از پلاک های شریانی زخمی می توانند مناطق متعددی از نکروز میوکارد ایجاد کرده. و باعث ناپایداری الکتریکی و فیبریلاسیون بطنی شوند احتمال دارد. که در تعداد زیادی از قربانیان مرگ ناگهانی یک پلاک غیره انسدادی در انتیما هسته ای برای تشکیل یک ترومبوز حاد مسدود کننده لومن شریانی شود

اسپاسم شریان های کرونری یا سایر عواملی که جریان خون میوکارد را بدون افزایش تقاضا کاهش می دهند. و همچنین افزایش تقاضای اکسیژن میوکارد با یک عرضه ثابت می توانند. وضع بحرانی ایجاد کنند احتمالاً سیاهپوستان در معرض خطر بیشتری برای ایست قلبی و مرگ متعاقب آن. نسبت به سفید پوستان باشند.

ادامه مطلب در مقاله بعدی……..

نوشته قبلی

مرگ ناگهانی قلبی: قسمت دوم

نوشته بعدی

دکتر رضاهادی زاده :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما