مقالات آموزشی

قلب و عروق

قلب و عروق

مشاهده مقالات و اطلاعات درباره قلب و عروق درسایت دکترهادیزاده بهترین متخصص قلب دراختیارشماست.

درموردبیماریهای قلب وعروق بایستی دقت کردکه بسیاری ازبیماریهای مختلف وجوددارند.

این بیماریها می توانندبه درجات مختلف باعث درگیری قلب وعروق شوند.

بهترین متخصص قلب وعروق اصفهان ( دکترهادیزاده ) بیش از سی سال سابقه طبابت دارند.

سابقه طولانی طبابت ودرمان بیماران درحوزه های مختلف باعث شده است که ایشان یک پزشک برتر معرفی شوند.

همانگونه که گفتیم قلب وعروق می تواند توسط انواع مختلف بیماریها تحت تاثیرقرارگیرد.

انواع بیماریها می توانند بااثربر عروق قلب ویا دریچه های قلب ، باعث بروز بیماری شوند.

همچنین برخی از بیماریهای قلب وعروق ، ناشی از اختلالات وبیماریهای غشایی استکه سطح خارجی قلب رادربرمی گیرد.

درپاره ای ازموارد نیز ممکنست بیماران مبتلا به بیماریهای خودعضله قلب شوند .

دراین موارد تغییراتی دربافت عضلانی رخ می دهدکه می تواند باعث ایجاد مشکلات متعددشود.

 

تشخیص بیماریهای قلب وعروق  چگونه انجام می شود؟

 

انواع بیماریهای قلبی وعروقی ممکنست بوسیله روشهای تشخیصی مناسب تحت درمان قرارگیرند.

یکی از بهترین روشهای تشخیصی برای این عضوحیاتی بدن اکوکاردیوگرافی می باشد.

اکوکاردیوگرافی یک روش تشخیصی مناسب استکه برای تشخیص انواع اختلالات ساختمانی قلب کاربرددارد.

این تکنیک یک روش غیرتهاجمی تشخیصی است .

این روش تشخیصی نیاز به استفاده ازاشعه مضربرای بدن ندارد .

اکوکاردیوگرافی رامی توان حتی دربیمارانی که حامله هستندهم بکاربرد .

ازاین بالاتر بایدگفت که حتی در جنین نیزمی توان از اکوکاردیوگرافی استفاده کرد.

گاهی درحیطه بیماریهای مورداشاره نیاز به استفاده ازتکنیکهایی باقدرت بالاتراست.

دراین موارد بهترین متخصص قلب وعروق اصفهان گاهی از ام آر آی استفاده میکنند.

این تکنیک یک روش بسیار پیشرفته ترنسبت به اکوکاردیوگرافی است.

بااین تکنیک می توانیم اطلاعات بسیار دقیقتری رابدست آوریم.

 

جایگاه تست ورزش درتشخیص بیماری های قلب وعروق:

 

تست ورزش نیز یک روش تشخیصی غیرتهاجمی می باشد.

این روش رامی توان درمطب وکلینیک و همچنین بیمارستانها بکارگرفت .

تست ورزش یک تکنیک مناسب واولیه برای تشخیص احتمال گرفتگی رگهای قلب است.

البته باید دقت کردکه ممکنست همه موارد تنگی عروقی رانتوان باتست ورزش تشخیص داد.

ادامه مطلب رادر سایر مقالات دکترهادی زاده پیگیری نمایید.

نوشته قبلی

واریس

نوشته بعدی

آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

تماس با ما