مقالات آموزشی

فلوروسکپی ریه

فلوروسکپی ریه

فلوروسکپی ریه

توسط فلوروسکپی ریه حرکات قفسه وعضوهای داخلی آن مشاهده میشود. بطوریکه میتوان فلج دیافراگم راباآن تشخیص داد وموضع سایه های محدود ومتراکم را. برای مطالعات رادیولوژیک بعدی یا هدایت سوزن یا پنس بیوپسی مشخص کرد. میزان حرکت دیافراگم در جریان تنفس عمیق بخوبی روشن میشود.حرکت متناقض نیمه دیفراگم بطرف بالا بهنگام یک حرکت سریع دمی یا بطرف پایین بهنگام سرفه، وجود فلج دیافراگم را تایید میکند. موضع قدامی خلفی یک سایه را میتوان با چرخش بیمار حول محور عمودی بدن معین کرد. در این حرکت میزان جابجایی ضایعه را در ارتباط با یک ساختار دارای موضع معلوم قدامی یا خلفی می سنجند.

هر قدر جابجایی ضایعه نسبت به این ساختار نقطه ادل کمتر باشد. فاصله ضایعه نسبت به نقطه عطف کمتر خواهد بود و بالعکس عکس در مطالعه روی یک توده مدیاستن یا اطراف مدیاستن پوشش در تمایز بین ضربات ذاتی تومور با ضربات منتقل شده به آن معمولاً بی فایده است.دراین زمینه ، اطلاعات کاملتررامی توانید ازسایت کلینیک واریس اصفهان (کلینیک واریس وبیماریهای قلبی عروقی اصفهان)( متعلق به دکترمحمودهادی زاده ، بهترین متخصص واریس ایران)(بهترین متخصص واریس کشور) بدست آورید.

جبهه های دمی-بازدمی

فیلم هایی که پشت سر هم یکی در حال دم عمیق و دیگری در حال بازدم عمیق گرفته می شود. و ریتم را در حالت ضرب یاد کلیه و حالت حجم ذخیره نشان می دهد د این تکنیک برای پی بردن به وجود یک پنوموتوراکس کوچک مفید است.
در چنین حالتی هنگام باز در حجم هوای موجود در فضای جنب ظاهراً بیشتر به نظر می رسد. بدون اینکه تراکم رادیولوژیک آن تغییرکند با خارج شدن انواع زاویه ها دانستیه نسج ریوی بهتر مشخص میشود وکنتراست بیشتر بین نسج ریوی وهوای پنوموتوراکس،تشخیص پنوموتراکس را آسانتر میکند. علاوه بر این فیلم های دمی-بازدمی برای نشان دادن انسداد یک طرفی یا موضعی مجاری هوایی مفید هستند.چه این انسداد ناشی از جسم خارجی یا تومور راههای فضایی بزرگ. وخواه ناشی از بیماری عمومی مجاری کوچکتر هوایی باشد.

نوشته قبلی

بهترین متخصص عروق اصفهان

نوشته بعدی

بهترین متخصص واریس ایران (دکترهادی زاده 09211016462)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما