مقالات آموزشی

عوارض واریس و واریس

عوارض واریس و واریس

واریس و عوارض واریس

واریس و عوارض واریس کدامند؟این مقاله ، خلاصه چندمقاله ازدکترهادی زاده(بهترین متخصص واریس اصفهان)(بهترین متخصص واریس خوزستان) است.درقسمتهای قبلی بیان شد که واریس و نارسایی‌های وریدی دارای عوارض گوناگونی هستند.

پیشگیری ازعوارض:

بهترین روش پیشگیری از ایجاد عوارض، پیشگیری ویاحداقل درمان واریس به موقع می‌باشد .علت آنست که علیرغم آن که واریس و عوارض آن به طور بسیار موفقیت آمیزی به وسیله Rf و لیزر داخل عروقی قابل درمان و کنترل می‌باشند(درمان واریس بالیزر). ولی به هر حال ممکن است تعدادی از عوارض به ویژه عوارض پوستی و تغییرات درماتولوژیک تا مدتهای مدید باقی بماند.

احساس سوزش درپاها:

یکی از عوارض شناخته شده‌ی واریس و نارسایی‌های وریدی احساس سوزش در پاها و اندام تحتانی می‌باشد. احساس سوزش رابطه مستقیم با شدت نارسایی وریدی دارد.
البته در همه بیماران مبتلا به نارسایی وریدی، سوزش پاها قابل مشاهده نمی‌باشد. علل مختلفی میتوانند باعث ایجاد سوزش در پاها شوند . از جمله آنها میتوان به اختلالات اعصاب در اندام تحتانی ، مشکلات روحی ، اختلالات درماتولوژیک و سایر عوامل آن اشاره نمود . مقالات تکمیلی درسایت دکترهادی زاده(بهترین متخصص واریس دراصفهان)(بهترین متخصص واریس درخوزستان)

 

واریس و سوزش پا:

یکی از عوامل ایجاد سوزش پا ، واریس و نارسایی وریدی می‌باشد. هم نارسایی‌های داخلی و هم نارسایی‌های سطحی میتوانند باعث ایجاد سوزش پا شوند. درمان با استفاده از لیزر داخل عروقی و RF میتواند باعث درمان مناسب و به موقع نارسایی‌های وریدی و عوارض آن از جمله سوزش پا شوند.درمان واریس پابالیزرمی توانداین عارضه رابهبودبخشد.

 

علل سوزش پا ناشی ازواریس:

علل مختلفی می تواننددربیماران مبتلابه واریس باعث سوزش پاشوند.
ترک های پوستی یکی ازعلل این موضوع است.
گاهی ترکهای پوستی واریس رانمی توان بدون ذره بین مشاهده کرد.
درواقع گاهی ترکهای پوستی درواریس، بسیارظریف هستند.

سوزش پاناشی التهاب پوستی:

التهاب پوستی ، دربیماران واریس بوفوردیده می شود.
این التهابات پوستی ، می توانندباعث سوزش پاشوند.
التهابات پوستی واریس، عوارض دیگری نیزممکن است ایجادکنند.درموردالتهاب واریس ودرمان واریس بالیزر، به سایت دکترهادی زاده(بهترین متخصص واریس دراصفهان)(بهترین متخصص واریس درخوزستان) مراجعه فرمایید.
ازجمله عوارض دیگرالتهاب درواریس می توان به ترومبوزولخته های خونی اشاره کرد.
ترومبوز، می تواندعوارض بسیاری بهمراه داشته باشد.
درمقالات بعدی ، به این مقوله خواهیم پرداخت.

نوشته قبلی

درمانهای خانگی واریس کدامند؟

نوشته بعدی

ورم پا ومچ پا

تماس با ما