مقالات آموزشی

سونوگرافی در تشخیص واریس وضایعات عروقی:

سونوگرافی در تشخیص واریس وضایعات عروقی

سونوگرافی در تشخیص واریس وضایعات عروقی:

سونوگرافی ، (سونوگرافی در تشخیص واریس ،) یک روش ایده آل است.

در تشخیص واریس وضایعات عروقی وبسیاری موارد دیگر بکار می آیند.

این روش یکی اززوشهای بسیار مهم وشایع درتشخیص واریس وبیماریهای عروقی است.

مطالب این مقاله در سایر مقالات بهترین متخصص واریس اصفهان ( دکترهادیزاده) در اختیار شماست.

انرژی صوتی

درسونوگرافی،انرژی صوتی به صورت مجموعه‌ای از امواج فشاری کاهشی(Comperssion-Rarefaction) با زمانبندی و فرکانس مشخص منتقل می شود .

درواقع ،صوتی که از یک سطح ساکن منعکس می شود فرکانس پایه صوت اولیه را دارد.

اما اگر سطح یا سطوح منعکس کننده نسبت به جهت انتقال صوت در حال حرکت باشند .

تداخل متوالی امواج فشاری کاهشی واسطه منعکس کننده باعث تغییر ‌درفرکانس صوت می‌گردد.

این تغییر فرکانس همان اثر داپلر میباشد .

اثر داپلر شخص را قادر می سازد که با دانستن فرکانس صوت انتقالی اولیه فرکانس دریافتی سرعت صوت راحساب کند.

در حقیقت در محیط انتقالی بافت های نرم از زاویه بین اشعه صوتی و جهت حرکت سطوح منعکس کننده سرعت حرکت سطح منعکس کننده را محاسبه نماید .

ستون خون

ستون خون در حال حرکت با سلولهای آن و تغییر تموج در نحوه توزیع فضایی سلول ها منبع تولید تغییرات فرکانسی داپلر که توسط اکوکاردیوگرافی اندازه گیری می شوند می باشد.

یک نشانگر مسیر اشعه که که فرکانس داپلر را تجزیه میکند روی تصویر دو بعدی گذاشته میشود .

این نشانگر می توانددر جهت قرار دادن منبع صوت به سمت جریان عمومی خون کمک کننده باشد.

خوشبختانه تغییر در فرکانس که توسط ابزارهای بالینی اندازه گیری می شود در محدوده شنوایی قرار دارد.

به طوری که شخص می تواند به خوبی جهت انتقال صوت را با جهت گردش خون با جابجا کردنtransducer و گوش دادن به سیگنال ها تنظیم نماید .

زاویه ایده آل اشعه به جریان زاویه صفر درجه است.

درمرکزواریس اصفهان( بهترین کلینیک واریس ) بهترین متخصص واریس اصفهان از سونوگرافی استفاده می کنند.

بهترین متخصص واریس اصفهان برای لیزر واریس در اصفهان وسایر درمانها از سونوگرافی بهره می برند.

سرعت محاسبه شده

زیرا سرعت محاسبه شده تابعی از کسینوس این زاویه می باشد(1=Cos).

اما تغییر زاویه تا ۲۰ درجه باعث کمتر تخمین زدن سرعت در حد فقط۶% می‌شود.

نزدیک شدن یا دور شدن جریان خون ازTransducer به ترتیب فرکانس صوت را افزایش یا کاهش می دهد.

به طوری که می توان هم سرعت و هم جهت جریان خون را اندازه گرفت.

معمولا این سیگنال ها به صورت سرعت هایی نمایش داده میشود که توسط داپلر دریافتی که تغییر فرکانس را بر حسب زمان رسم می کند محاسبه شده است.

درکلینیک واریس اصفهان بعنوان بهترین کلینیک واریس، ازسونوگرافی داپلروسایرروشهادرتشخیص ودرمان واریس وبیماریهای عروقی استفاده می شود.سونوگرافی در تشخیص واریس وضایعات عروقی

نوشته قبلی

نارسایی قلب

نوشته بعدی

زخم های عروقی و مزمن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما