مقالات آموزشی

سوراخ بین بطنی VSD

سوراخ بین بطنی VSD

سوراخ بین بطنی (VSD)

 

سوراخ بین بطنی VSD ( دراصطلاح عامیانه سوراخ قلب )وضعیتی است که با وجود سوراخ در دیواره بطن ها که باعث ارتباط غیرطبیعی بین دوبطن می شود، مشخص میشود .درحقیقت سوراخ بین بطنی باعث می شود بطن چپ وبطن راست قلب بطور غیرطبیعی ازطریق این منفذ بیکدیگر مرتبط باشند.

در اثر سوراخ بین بطنی (سوراخ بین دوبطن )( سوراخ قلب )بدلیل آنکه فشارداخل بطن چپ ،بیش ازفشار داخل بطن راست است ،خون بطن چپ که قبلا از اکسیژن اشباع شده است به بطن راست پمپاژ شده و دراثرانقباض بطن راست دوباره به ریه فرستاده می شود.

سوراخ بین دوبطن VSD ( سوراخ قلبی ) باعث افزایش کار و بزرگی قلب شده وازاین طریق استکه سورخ بین بطنی سبب میشود حجم بیشتری از خون از طریق بطن راست به درون ریه رانده شده و درنهایت سبب پرخونی ریه شود.( بطن راست درهرحال مسئول پمپاژ خونی که اکسیژن کمی دارد به ریه هامی باشد)
در سوراخ بین بطنی انتقال یافتن فشار بالاتر بطن چپ به بطن راست از طریق سوراخ بین بطنی موجب می شود که حجم بالای خون بطن راست با فشار زیاد وارد عروق ریوی شده و فشار عروق ریوی افزایش یابدکه اصطلاحا افزایش فشار شریان ریوی خوانده می شود .افزایش فشارشریان ریوی خودباعث بسیاری ازعلایم وعوارض می شود ازجمله تنگی نفس،تند تند نفس زدن، سرفه ، و……

?علائم سوراخ بین بطنی
سوراخ بودن دیواره بین دوبطن ( سوراخ قلب )ممکنست باعث علایم مختلفی شودکه درزیربه برخی علائم مهم آن اشاره می کنیم:
افزایش کار قلب و بزرگ شدن قلب نارسایی قلب افزایش ضربان قلب (تاکی کاردی) شنیده شدن صدای عبور خون از سوراخ دیواره قلب بصورت سوفل قلبی که غالبا سوفل بلند وخشنی می باشد تند تند نفس زدن تعریق در هنگام غذا خورن عفونت مکرر ریه

?درمان سوراخ بین بطنی
در صورتی که سوراخ بین دوبطن (سوراخ قلب ) کوچک باشد, کار قلب و ریه را سخت تر نمی کند و به جراحی نیازی نیست و در حقیقت درموارد سوراخ بین دوبطن VSD ( سوراخ قلبی ) کوچک، سوراخ بین بطنی دربسیاری موارد بطورخودبخود ترمیم و بسته می شود.
هیچ درمان دارویی و یا درمان دیگری سریع تر از ترمیم خود به خودی سوراخ عمل نمی کند.
در سوراخهای خیلی بزرگ دربسیاری از موارد می توان از درمان اندوواسکولر (درمان سوراخ بین بطنی بدون استفاده از جراحی وبصورت بسته) استفاده کرد ودرتعدادکمی ازموارد سوراخ بین دوبطن ، جراحی برای ترمیم سوراخ انجام می گردد.

Www.doctorhadizadeh.ir
Www.varisesfahan.ir

نوشته قبلی

درمان واریس در اصفهان

نوشته بعدی

اثرات الکل برقلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما