مقالات آموزشی

زخم واریس راچگونه درمان کنیم؟

زخم واریس راچگونه درمان کنیم

زخم واریس راچگونه درمان کنیم؟
قسمت دوم

زخم واریس راچگونه درمان کنیم وبه چه روشی قابل بهبودکامل است؟

دراین زمینه مقالات متعددی ازدکترهادی زاده(بهترین متخصص واریس اصفهان)(بهترین متخصص واریس خوزستان) منتشرشده است.
زخم واریس ، یک زخم مزمن ومقاوم به درمان است.
برای مطالعه مقاله قبلی، روی لینک زیرکلیک کنید
????

????

ادامه مطلب:

بهترین روش درمان زخم واریس، درمان واریس بااستفاده ازلیزرداخل عروقی وRF است.
درمقالات قبلی بهترین متخصص واریس اصفهان، بیان شدکه زخم مزمن وریدی پامعمولادوعلت اصلی دارد:
وریدهای واریسی
ترومبوز(لخته خون)
درمقالات قبلی، به بحث درموردزخم واریسی پرداختیم واینک ادامه مطلب:

ترومبوزبعنوان علت زخم مزمن وریدی پا:

علاوه بر وریدهای واریسی، ترومبوز ورید عمقی می‌تواند باعث انسداد ورید شود. آسیب عملکرد دریچه وریدی عمقی و سطحی ناشی از ترومبوفلبیت و نارسایی مادرزادی دریچه وریدی مي شود . همگی مواردفوق می‌توانند منجر به استازورکودخون وریدی شوند.

علامتهای زخم وریدی(زخم واریس وسایرزخمهای وریدی):

1. اندام‌های آسیب‌دیده اغلب دارای رگ‌های واریسی، ادم ساق پا و مچ پا،پیگمانتاسیون(تغییررنگ پوست) و پوست کمی سفت هستند.

2، ضایعات اساسی: گرگرفتگی ضایعه اولیه، تورم منتشر، تشکیل زخم وعوارض متعدد، ایجادمی شوند. لبه زخم سفت، صاف یا وارونه است. ازنظرشکل کلی، زخم عموما گرد، بیضی و مایل است. روی سطح زخم بافت گرانولاسیون قرمز تیره، قرمز بنفش یا قرمز وجود دارد .
معمولابا پوسیدگی خاکستری کثیف و چرک بدبو پوشیده شده است و بستن دهانه آن کار آسانی نیست.

3. پراکندگی: این زخم معمولادر داخل و خارج 1/3 پایینی ساق پا دیده می شود و در داخل بیشتر دیده می شود.

4. علائم آگاهانه زخم های وریدی(زخم واریس و…)در اندام تحتانی: ناحیه آسیب دیده ابتدا خارش دارد، سپس دردناک است .گاهی غدد لنفاوی اینگوینال در سمت آسیب دیده متورم می شوند.

5. سیر زخم های وریدی اندام تحتانی: بستن دهانه زخم واریس ،بدون لیزرداخل وریدی واریس و RF در طول سال ها دشوار است. حتی اگر دهانه زخم بسته شود، اگرلیزرداخل عروقی وRFانجام نشده باشد،عود آن آسان است. گاهی اوقات، زخم های واریسی برای سال ها باقی می مانند .دراینحالت، زخم ها گاهی ظاهر گل کلم را نشان می دهند که نشان می دهددرحال تبدیل شدن به سرطان پوست هستند .
درکلینیک واریس دکترهادیزاده(بهترین متخصص واریس اصفهان)(بهترین متخصص واریس خوزستان) انواع زخم واریس، بالیزرداخل عروقی وRF درمان می شوند.
متعاقب لیزرواریس دراصفهان، زخم واریس بسرعت وبطوردائمی درمان می شود.
جهت مطالعه ادامه مطالب، به سایرمقالات دکترهادیزاده(بهترین متخصص واریس اصفهان) مراجعه فرمایید.

روی لینک زیرکلیک کنید
????

????

جهت مطالعه ی مقالات بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید

لیزر واریس دربهترین مرکزواریس

نوشته قبلی

بیماری پریودنتال

نوشته بعدی

چرا واریس میگیریم ؟

تماس با ما