مقالات آموزشی

درمان واریس راچطورانجام دهیم؟

درمان واریس راچطورانجام دهیم؟


وریدهای واریسی دربسیاری ازموارد به عنوان یک معضل زیبایی در نظر گرفته می شوند. ( بهترین متخصص واریس )

واقعیت آنستکه دربسیاری از موارد مشکلات زیبایی زیادی در اثر واریس واختلالات وریدی گریبانگیر بیماران می شود.

اما حقیقت این است که این یک بیماری قابل توجه است و یکی از آسیب های مهم به سلامتی بیماران است.

اما اگر واقعا واریس دارای عوارض زیاری است ، چگونه باید آنرا درمان کرد؟

درمان واریس راچگونه انجام دهیم ؟ تابهترین نتایج شامل حال ماشود؟

در مورد گزینه های درمانیواریس این مقاله را بخوانید.

این مقاله ماحصل مطالبی از بهترین متخصص واریس( بهترین متخصص واریس اصفهان) ( بهترین متخصص واریس ایران) است.

دکترهادیزاده بامطالب فراوانی که منتشر نموده اند به پرسشهای شما پاسخ مناسب می دهند.

 

بهترین درمان واریس

 

برای برخی واریس فقط یک نگرانی زیبایی است.

این درحالی استکه برای برخی دیگر می تواند باعث درد و ناراحتی وبروز مشکلات فراوان شود.

وریدهای واریسی به عنوان وریدهای متسع شده تعریف می‌شوند .

این مشکلات عروقی ممکنست درهرحایی دیده شوندولی معمولاً در پاها قرار دارند.

رگ هایواریسی می توانند در هر جایی از بدن ایجاد شوند، اما بیشتر در پاها دیده می شوند.

این به این دلیل است که ایستادن و راه رفتن باعث افزایش فشار در وریدهای پایین تنه شما می شود.

مراجعه به بهترین متخصص اسکلروتراپی

تاثیرسن برایجاد واریس

 

واریس بیشتر در افراد 30 ساله و بالاتر رخ می دهد.

این ممکن است به دلیل دریچه های ضعیف در وریدهای پا باشد.

به طور معمول، دریچه های یک طرفه در سیاهرگ ها جریان خون را از پاها به سمت قلب حفظ می کنند.

وقتی این دریچه ها کار نمی کنند، خون در پاها جمع می شود و افزایش فشار خون درپاهاایجاد می شود.

درانحالت بطورمعمول رگ ها ضعیف، بزرگ و پیچ خورده می شوند.

این عروق تیره رنگ به نظر می رسند زیرا حاوی خون بدون اکسیژن یاکم اکسیژن هستند.

مراجعه به مقالات بهترین متخصص اسکلروتراپی( بهترین متخصص واریس )( دکترهادی زاده)

 

 

تاثیرایستادن زیاد برایجادواریس :

 

افرادی که کارشان شامل ایستادن یا نشستن طولانی مدت است نیز بیشترازبقیه افراد جامعه دچار واریسدر پاها می شوند.

تاثیر ایستادن بر ایجاد واریس رابهترین متخصص واریس درمقالات خود شرح داده اند.

بطورخلاصه ماهیچه‌های اطراف سیاهرگ‌های اصلی منقبض می‌شوند و آنها را مجبور می‌کنند تا خون را دوباره به قلب تخلیه کنند.

هر چه فرد بدون حرکت بیشتر بایستد، خون بیشتری در رگ ها جمع می شود.

افزایش فشار در وریدهای کوچکتر باعث ایجاد مشکل واریس می شود.

 

تاثیر جنسیت برایجاد وگسترش واریس ونارسایی های وریدی

 

زنان بیشتر در معرض ابتلا به این بیماری هستند.

تغییرات هورمونی در دوران بارداری، قبل از قاعدگی یا یائسگی نیز می تواند یک عامل باشد.

هورمون های زنانه دیواره رگ ها را شل می کند.

مصرف هورمون درمانی جایگزین یا قرص های ضد بارداری ممکن است خطر ابتلا به واریسرا افزایش دهد.

ازسوی دیگراگر هورمون درمانی باعث ایجادلخته دروریدهای عمقی بیماران شود میتواند مشکلات رامضاعف نماید.

درواقع لخته ها به هردلیل که ایجادشوند می توانند باعث ایجاد نارسایی وریدی شوند.

درموردتاثیرات هورمونها برایحادلخته رجوع شودبه گفتارهای بهترین متخصص واریس .

بهترین متخصص واریس ( بهترین متخصص واریس ایران) ، بهترین متخصص واریس اصفهان.

بهترین متخصص اسکلروتراپی

 

نقش اضافه وزن برایجادواریس

 

اضافه وزن وچاقی فشار زیادی بر رگ ها وارد می کند، بنابراین واریسدر افراد دارای اضافه وزن یا چاق شایع تر است.

این مهم است که اگرچاق هستید حتما خودرابه وزن ایده آل برسانید.

بویژه اگرشما درفامیلتان بیمار مبتلا به واریس یا لخته های خون دارید این دستیابی به وزن ایده آل خیلی مهمتراست.

بسیاری ازافراد مبتلا به واریس پا درد ندارند، اما رگ‌ها ممکن است بنفش تیره یا آبی به نظر برسند و برآمده به نظر برسند.

 

بارداری وایجادواریس

 

برخی از زنان باردار دچار واریس می شوند.

بارداری مقدار خون را در بدن افزایش می دهد، اما جریان خون از پاها به لگن کاهش می یابد .

زیرا رحم در حال رشد به وریدهای شکمی فشار می آورد.

وریدهای واریسی ممکن است ابتدا در اواخر بارداری ظاهر شوند یا بدتر شوند.

تغییرات هورمونی در دوران بارداری نیز ممکن است نقش داشته باشد.

البته همه زنان دردوران بارداری مبتلا به واریس ونارسایی های وریدی نمی شوند.

درمورد افرادی که مبتلا به واریسدر دوران حاملگی می شوند رجوع به بهترین متخصص واریس.

 

علائم و نشانه های نارسایی های وریدی ووریدهای واریسی:

 

این علایم ونشانه ها زیاد می باشند ودر زیربه پاره ای از آنها اشاره می کنیم.
درد یا سنگینی در پاها.
سوزش،

تپش قلب،

گرفتگی عضلات .

تورم در ساق پا.
درد.دراینمورد باید گفت که درد پس از نشستن یا ایستادن طولانی مدت بدتر می شود.
خارش در اطراف یک یا چند رگ

زخم های پوستی در نزدیکی مچ پا، که می تواند به این معنی باشد که شما یک نوع جدی از بیماری عروقی دارید که نیاز به مراقبت پزشکی دارد.

باید بیاد داشته باشیم که واریس فقط یک مشکل زیبایی نیست.

این بیماری می تواند مشکلات فراوانی برای بیماران بجا بگذارد.

گاهی این بیماری چنان خساراتی بجامی گذارد که غیر قابل استرداد است و به مرحله بعدی ادامه می دهد.

بنابراین یک بیماری پیشرونده و غیر قابل برگشت است.

باید در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی شود.

هیچ روش پزشکی سنتی برای درمان واریس بطورکامل وجود ندارد.

شما باید بین RF داخل عروقی عالی یا لیزر درون وریدی مدرن یکی را انتخاب کنید.

 

بهترین متخصص واریس

 

توصیه ما به شمااینست که درهربیماری به بهترین متخصص مربوط به آن بیماری مراجعه نمایید.

بهترین متخصص همواره می تواند باکمترین هزینه ، بهترین روشهای درمانی پیشرفته بین المللی رادراختیارشما بگذارد.

بهترین متخصص واریس نیز همینگونه است.

اگر بتوانید بابهترین متخصص واریس ، مشورت کنید می تواند بهترین درمان واریس را بدست آورید.

بهترین متخصص واریس می تواند از بین روشهای مختلف درمانی ، بهترین گزینه را به شما معرفی وآنرا برای شما انجام دهد.

دکترهادی زاده بهترین متخصص واریس را به این خصوصیات می شناسند.

ایشان بابهترین کیفیت می توانند بهترین درمان واریس را به شما معرفی وسپس بهترین درمان واریس را برای شماانجام دهند.

 

بهترین درمان واریس

 

شما درمورد بهترین درمان واریس چه مطالبی می دانید ؟ آیا باتکنیکهای اندوواسکولر درمان واریس آشنایی دارید؟

اگر بهترین درمان واریس را بشناسید می توانید به باکیفیت ترین وماندگارترین درمان واریس دست یابید.

بهترین درمان واریس را قطعا بهترین متخصص واریس ایران ( بهترین متخصص واریس اصفهان) برای شما ایجاد خواهند نمود.

بهترین درمان واریس درهمه دنیا ،RF داخل عروقی ولیزر داخل عروقی می باشد.

دقت کنید که این تکنیکها داخل عروقی هستند وبسیار قدرتمند هستند.

این روشها که بهترین درمان واریس دردنیا محسوب می شوند ، بالیزرهای سطحی پوستی متفاوت میباشند.

شماره تلفنهای تماس

03132242165 و 09211016462

 

نوشته قبلی

آیا افزایش وزن بر واریس اثری دارد ؟

نوشته بعدی

واریس بارداری

تماس با ما