ترومبوفلبیت : (قسمت سوم)

ترمبوفلبیت

ترومبوفلبیت:

برای تشخیص ترومبوفلبیت ، روشهای گوناگونی وجودداردکه یکی ازآنهاعلامت هومان است.
علامت Homans عبارت است از یک کیفیت بروز مقاومت نسبت به فلکسیون قوزک است.

ترومبوفلبیت همان لخته خون می باشد.

شمادرحال مطالعه مقاله ترومبوفلبیت: (قسمت سوم) هستید.

ترومبوفلبیت ممکنست دربیماران مبتلابه واریس یا بیماران غیرواریس رخ دهد.

علامت هومان یک علامت غیر اختصاصی به شمار می‌رود.
یکی از علائم اولیه فلبیت اندام(لخته) نیز احساس درد هنگام بستن بازوبند فشار خون به دور اندام و باد کردن آن است.

اکثر افراد تا زمانی که فشار بودن به ۱۶۰ میلی متر جیوه برسد احساس درد نمی کند .

لذا در صورتی که بیماران با درجات کمتر فشار احساس درد کند باید نسبت به وجود فلبیت(لخته)(ترومبوز) مشکوک گردید.

___ فلبیت ایلیوفمورال

بهترین متخصص واریس اصفهان معتقدندفلبیت ایلیو فمورال تصویر خطرناکی دارد .

زیرا در این حالت معمولا از نوک پا تا کشاله ران دچار تورم است .

طبق نظربهترین متخصص واریس این تورم به سرعت بروز می کند.

معهذا اگر محل ترومبوز بالاتر از لیگمان مغبنی باشد ممکن است طناب برجسته برید یا درد وجود نداشته باشد .

وریدهای کولاترال یامتسع غالباً در ناحیه ران یا مغبنی دیده می شوند .

در موارد نادری از این فعلیت ممکن است ایسکمی و آبی رنگ شدن انگشتان پا و حتی گانگرن مشاهده شود.

این کیفیت ظاهراً ناشی از انسداد وسیع وریدی و ابتلاع کلیه وریدهای پا و در نتیجه انسداد کامل مسیر گردش خون است.

در چنین حالاتی فشار شدید انساج عضو گردش خون شریانی را هم به مخاطره می اندازد.

___ ترومبوفلبیتهای دیگر

درترمبوز وریداجوف تحتانی هر دو اندام تحتانی متورم می‌شوند .

وریدهای کولاترال ممکن است در دو طرف شکم دیده شوند.

برخی ازبیماران واریس ، ترومبوزهای مختلفی هم دارند.
ترومبوز ورید زیر ترقوی با تورم بازو و دست مربوط همراه هست .

وریدهای کولاترال در اطراف شانه و همان طرف قفسه به وجود می‌آیند.

ترومبوز وزیربغل نیز با همین علائم همراه هست .

بهترین متخصص واریس می گویندتظاهرات مختلفی ممکنست ایجادشوند.

ممکن است یک طناب حساس وریدی نیز در زیر بغل یا قسمت فوقانی بازو حذف شود.

در سابقه اینگونه بیماران قالب استفاده از عصای زیر بغل و خواب رفتن روی نیمکت در حال نشسته هست.

همچنین تکیه به دست مربوط به فعالیت شرکتها این در فاصله زمانی نزدیک ترومبوز فعالیت وجود دارد.

____ترمبوز فعالیت :

ترومبوز مربوط به فعالیت بیشتر در دست راست دیده می شود.

خود به خود بیشتر از دست چپ دیده می شود.

ترومبوز ورید اجوف فوقانی باعث ورم  صورت واتساع وریدهای بدن و نیز تورم بازوها می‌شود .

اینحالت معمولابا برجسته شدن ورید های کولاترال روی قفسه صدری همراه است.
نشانه معمول آن حضور مناطق سفت زیر جلدی دردناک و قرمز همراه حل و موضع آنها غالباً در محل دو شاخه شدن ورید های بزرگ سطحی است.

بهترین متخصص واریس شهرکرداعتقاددارندکه ترومبوزهای مهاجر هم گاهی دیده می شوند.

به مواردی اطلاق می‌شود که وریدهای مناطق مختلف سطح بدن به صورت متوالی دچار التهاب می گردند.

___ فلبیت سپتیک :

فلبیت سپتیک خصوصیات متمایز از دیگر انواع ترومبوزدارد.

معمولادر اشکال سطحی آنها قرمزی و حرارت بیشتری وجود دارد .

این فلبیت ها غالباً ناشی از وارد کردن سوزن یا کاتتر در ورید است.

تب ولوکوستیوز که در دیگر اشکال ترومبوفلبیت نادر است در اینجا گاه دیده می شود.

فلبیت  لگن تنها ممکن است با مختصر تب همراه باشد.

بدون اینکه علایم دیگری مشاهده شود معاینه لگن ممکن است کشف شود.

این نوع فلبیت حساسیت شدید رحم و منطقه تخمدانها را آشکار سازد.

تماس بابهترین متخصص واریس ( بهترین متخصص واریس اصفهان):

09211016462

03132242165

نوشته قبلی

ترومبوفلبیت: (قسمت دوم)

نوشته بعدی

ترومبوفلبیت: (قسمت چهارم)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما