مقالات آموزشی

بیماری های عروقی اندام ها 《قسمت سوم》

بیماری های عروقی اندام ه

ادامه مبحث بیماری رینود:
رینودمی تواندبابرخی بیماری هاهمراهی داشته باشد.بعنوان نمونه در یک مطالعه ، ۲۶% بیماران مبتلا به انواع مختلف آنژین قفسه صدری ، میگرن داشته و در ۲۴% آنها ، پدیده رینود تشخیص داده شد.

این مطالعات نشان می دهد که برخی از بیماران مبتلا به پدیده رینود ممکن است نقص ژنرالیزه ای داشته باشند که شرایین آنها را در بسیاری از نقاط مستعد به وازواسپاسم می کند. همچینن ارتباطی بین پدیده رینود با هیپرتانسیون ایدیوپاتیک ریوی گزارش شده است. این ارتباط ممکن است انعکاسی از یک سطح بسیار بالای تونیسیته عروق محیطی، ثانویه به کاهش شدید برون ده قلبی باشد.
پدیده رینود ثانویه غالباً به عنوان تظاهری از بیماری ها مشاهده می شود.
وقتی که انسداد شریانی وجود داشته باشد ، تحریکات انقباضی عروقی که در حالت طبیعی باعث بروز تظاهرات بالینی نمی شوند ، منجر به کاهش خیلی شدید جریان خون شده و ممکن است سبب ایجاد پدیده رینود گردند.
پدیده رینود در بسیاری از موارد در ارتباط با بیماری های بافت همبند ، خصوصاً اسکلرودرمی در طی دوره بیماری خود ، زمانی پدیده رینود را ظاهر می سازند. یک سندروم مشخص شامل کلسینوز ، پدیده رینود ، حرکات غیر طبیعی مری ، اسکلروداکتیلی و تلانژیکتازی( سندروم CREST )وجود دارد. ممکن است پدیده رینود، تظاهر آشکارکننده بیماری های بافت همبند باشد و چندین سال پیش از ظهور سایر تظاهرات، ظاهر شود. وجود مویرگ های غیر طبیعی در چین ناخن بیماران مبتلا به پدیده رینود ، بروز اسکلرودرما در آینده پیش بینی می کند‌. تغییرات ساختمانی دیواره عروق که جریان خون را محدود ساخته و حساسیت به تاثیرات منقبض کننده عروق را افزایش می دهند ، بیانگر وقوع مکرر پدیده رینود در این بیماری ها می‌باشد. همچنین آسیب عروقی می تواند ناشی از تروماهای خفیف ومکرر شغلی با یک برخورد خیلی شدید با سرما، به صورت یک سرمازدگی باشد. افزایش حساسیت به سرما متعاقب آن ، باعث پدیده رینود می شود. پدیده رینود ناشی از مسائل شغلی نیز غالباً ثانویه به قرار گرفتن در معرض منبع ارتعاش بوده و آن را با عنوان ، انگشت سفید ارتعاش بیان می کنند. این حساسیت معمولاً چندین سال بعد از استفاده از ابزارهای دستی که باقدرت ارتعاشی کار می‌کنند ، ظاهر می شود.
آسیب های نورولوژیک ، به دلیل تحریک اعصاب سمپاتیک و انقباض عروقی متعاقب آن ، باعث بروز پدیده رینود می شوند‌. انقباضات بسیار قوی یا پایدار عروقی، ناشی از داروها نیز می تواند سبب ایجاد پدیده رینود گردند، به طوری که این حالت در ۳ تا ۶% از بیمارانی که داروهای بلوک کنندا گیرنده های B-
آدرنرژیک دریافت می کنند ، مشاهده می شود‌. این دار‌ها ، یک مکانیسم متسع کننده عروقی ناشی از اثرات B- آدرنرژیک را در انگشتان بلوک کرده و همچنین ممکن است اثرات منقبض کننده عروقی نوراپی‌نفرین را نیز تشدید نمایند.
ادامه دارد…..

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک قلب وعروق اصفهان (کلینیک واریس اصفهان وفوق تخصصی قلب وعروق) دکتر هادی زاده (۵ و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱
تماس بگیرید،
یا عبارت @nobattt رادرتلگرام سرچ کنید.

نوشته قبلی

بیماری های عروقی اندام ها 《قسمت دوم》

نوشته بعدی

بیماری های عروقی اندام ها 《قسمت چهارم》

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما