مقالات آموزشی

بیماری عروقی اندام ها 《قسمت چهاردهم》

بیماری عروقی اندام ها

بیماری های عروقی اندام ها که توسط انسداد ارگانیک شرایین ایجاد می گردند.


آرتریواسکلروز انسدادی:
آرتریواسکلروز انسدادی، شامل انسداد و یا تنگ شدگی سگمنتال و آرتریواسکلروتیک مجرای شریانی تغذیه کننده اندام ها می باشد.
اتیولوژی و میزان بروز: در مورد علت آرتریواسکلروز بطور کلی در فصل دیگری بحث شده است.
آرتریواسکلروز انسدادی شایعترین علت انسداد شرایین اندام می باشد. بیماری معمولاً بصورت بالینی در سنین بین ۵۰ و ۷۰ سالگی تظاهر می نماید. این بیماری در افراد جوان تر از ۳۰ سال غیر معمول است. مردان بیشتر از زنان مبتلا می شوند. اندام های تحتانی بطور شایعتری نسبت به اندام های فوقانی مبتلا می گردند. شریان فمورال سطحی، شایعترین رگیست که درگیر می شود. قسمت دیستال آئورت و قسمتی از آن که به شریان ایلیاک تقسیم می شود و شریان پوپلیته آل، مناطق قابل تر بعدی از نظر گرفتاری هستند. دیابت شیرین از چند راه مهم بر آرتریواسکلروز انسدادی، اثر می گذارد. بنظر می رسد در افراد دیابتی که آرتریواسکلروز انسدادی، پیش رونده تر باشد. انعکاس این مسئله بروز بیشتر لنگیدن متناوب در بیماران دیابتی، است. در این افراد، بیماری شریان های با قطر کوچک تر و دور تر را به میزانی بیش از افراد غیر دیابتی، درگیر میکند. بروز درگیری عروق پایین زانو در دیابتی ها نیز بطور قابل توجهی بالاتر و بیشتر از غیر دیابتی هاست.
پاتولوژی: ضایعات آرتریواسکلروز انسدادی، پلاکت های تیپیک آتروماتوی درگیر کننده ی انتیمای شرایین هستند. به عنوان یک قانون، ترومبوس به روند فوق اضافه می گردد. مدیای عروق، تغییرات دژنراتیو نشان می دهد. کلسیفیکاسیون مدیا بطور مکرر اتفاق افتاده و ترکیب حلقه مانندی را بوجود می آورد. همچنان که در اسکلروز Monckenbery نیز دیده می شود، کلسیفیکاسیون مدیا در دیابتی ها، دوبرابر شایعتر از غیر دیابتی هاست. این ضایعات آرتریواسکلروتیک، قطعه ای بوده و به طور تیپیک، متعدد می باشند. تضعیف مدیا ممکن است منجر به اتساع آنوریسمی شریان مبتلا گردد. شایعترین محل این آنوریسم های آرتریواسکلروتیکی، در حفره ی پوپلیته آل و در شریان فمورال در زیر لیگامان اینگوینال است. ممکن است که این آنوریسم ها، پر از ترومبوس گردند.

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک قلب وعروق اصفهان (کلینیک واریس اصفهان وفوق تخصصی قلب وعروق) دکتر هادی زاده (۵ و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱
تماس بگیرید،
یا عبارت @nobattt رادرتلگرام سرچ کنید.

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک قلب وعروق اصفهان (کلینیک واریس اصفهان وفوق تخصصی قلب وعروق) دکتر هادی زاده (۵ و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱
تماس بگیرید،
یا عبارت @nobattt رادرتلگرام سرچ کنید.

نوشته قبلی

بیماری های عروقی اندام ها 《قسمت سیزدهم》

نوشته بعدی

بیماری های عروقی اندام ها 《قسمت پانزدهم》

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما