بیماریهای عروق لنفی (قسمت ۲)

بیماریهای عروق لنفی

مرکزدرمان لنف ادم اصفهان(فوق تخصصی) درطی چندمقاله به بحث لنف ادم وبهترین درمان ادم دراصفهان می پردازدواینک ادامه مبحث:


تعریف
لنفادم نوعی ورم مزمن یک طرفی یا دو طرفی اندامها است که در اثر تراکم مایع لنف در اندام به علت اختلالات یا انسداد عروق لنفی یا عوارض پاتولوژیک غدد لنفی به وجود می آید.
اتیولوژی
لنف ادم اولیه ممکن است ارثی باشد در مواردی به صورت منفرد بروز کند رده بندی های متعددی برای آن وجود دارد بسته به اینکه لنف آدم هنگام تولد موجود باشد( مادرزادی) نزدیک بلوغ یا به هنگام بلوغ ظاهر شود(زودرس یا praecox) بعد از ۳۵ سالگی بروز کند(دیررس یا tarda) یا جنبه فامیلی و مادرزادی داشته باشد(Milroy’s disease) روش انتقال ارثی آن احتمالاً با صفت غالب است لیکن به طور کامل هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است شیوع آن در دیس ژنزی تخمدان و سندروم Noonan زیاد است لنفادم کلیه در زنان ۸ برابر مردان دیده می شود شروع آن در ۹۰ درصد موارد قبل از ۴۰ سالگی است.
لنفادم ثانوی اکثر اوقات به علت التهاب و متعاقب لنفانژیت های مکرر به وجود می آید در مناطق حاره و تحت حاره بیماری فیلاریاز غالباً منجر به پیدایش لنفادم میگردد سرطان ها دومین عامل ایجاد لنفادم هستند که از راه تهاجم یا از راه فشار بر مجاری و غدد لنفی باعث لنف ادم می شوند برداشت غدد لنفی به وسیله جراحی و فیبروز ناشی از رادیاسیون نیز ممکن است باعث لنفادم شود این انواع ثانوی لنفادم در هر دو جنس یکسان بروز می کند و کمتر ممکن است قبل از ۴۰ سالگی دیده شود.
پاتولوژی
شمامی توانیدمطالب کاملتررادر سایت دکترهادی زاده دربخش بهترین متخصص واریس اصفهان مطالعه کنید.
آزمایش اندام دچار لنفادم اولیه از طریق لنفانژیو گرافی وجود اپلازی هیپوپلازی یا هیپرپلازی(واریکوزیته های لنفی) عروق لنفاوی را نشان داده است غدد لنفاوی هم ممکن است ا پلاستیک یا هیپوپلاستیک باشند و نوعی لنفادم انسدادی به وجود آورند یک چهره پاتولوژیک مشخص و متناسب با رده بندی زمان حاضر مشاهده نشده است اما در معدودی از موارد بیماری Milroy وجود اپلازی یا فقدان مجاری لنفی را نشان داده است بعضی شواهد حاکی است که لنفادم جزئی از یک نقص عمومی مجاری لنفاوی است طبق گزارش‌ها در بیماران دچار لنفادم افوزیون کیلوس در جنب در شکم(اسیت کیلوسی) و حتی لنفانژیکتازی روده مشاهده شده است یک سندروم ناخن های زرد افوزیون جمعی عود کننده و لنفادم نیز وجود دارد و معتقدند به طور ثانوی در اثر وضع غیر طبیعی لنفاتیک ها در هر منطقه به وجود می آید سندروم فامیلی دیگری به صورت کولستاز درون کبدی عودکننده همراه با لنفادم وجود دارد که پیدایش کولستاز احتمالا ناشی از وضع غیر طبیعی لنفاتیک های کبدی است.
در لنفادم ثانوی معمولاً تعداد بیشماری لنفاتیک های کوچک و نامنظم علاوه بر لنفاتیک های طبیعی یا پر پیچ و خم و غیرطبیعی( گاه به صورت واریکوز) دیده می شود.
ادامه دارد…..

نوشته قبلی

بیماریهای عروق لنفی(عروق لنفاوی)

نوشته بعدی

مراقبت های بعد از آنژیوپلاستی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما