مقالات آموزشی

اکوکاردیوگرافی ((قسمت دوم))

اکوکاردیوگرافی

با به کارگیری مقادیر زمان جهش حجم ضربه ای به گرادیان فشاری بر گرفته از اولتراسوند داپلر به دقت تخمین زد.

این قسمت  درواقع اکوکاردیوگرافی  (( قسمت دوم )) است که ازطرف مرکزواریس اصفهان به شماتقدیم می شود.

مرکزواریس اصفهان وابسته به بهترین متخصص واریس ( دکترهادی زاده )است.

به عنوان روش دیگر شخص می تواند جریان در هر ضربان را از طریق سرعت متوسط جریان و سطح مقطع دستگاه خروجی بطن چپ درست در زیر محل تنگی اندازه گیری نماید.

دراینحالت شخص فرض کند این جریان نمایانگر حاصل ضرب سرعت متوسط جریان در سطح مقطع دریچه تنگ میشه می باشد .

سرعت جریان در دستگاه خروجی مساحت دستگاه خروجی و سرعت جریان در دریچه آئورت را می توان به دست آورد .

با استفاده از آن ها مساحت دریچه آئورت را محاسبه نمود.

این روش حتی در نارسایی آئورت قابل اطمینان است .

خوشبختانه زمان لازم برای این که افت فشار از طریق دریچه میترال به نصف حد ماکزومم برسد مستقیماً به مساحت دریچه بستگی دارد.

بهترین متخصص قلب وعروق اصفهان

دکترهادی زاده ( بهترین متخصص قلب وعروق اصفهان) درمانهای مختلفی انجام می دهند.

ازجمله این درمانها می توان به درمان واریس اشاره نمود.

بهترین متخصص قلب وعروق اصفهان، همزمان انواع بیماریهای عروقی رانیزدرمان می کنند .

برای همین استکه ایشان رابعنوان بهترین متخصص واریس نیزمی شناسیم.

بهترین متخصص واریس اصفهان وبهترین متخصص واریس چهارمحال وبختیاری)

در هر جریان بالینی بنابراین می‌توان با استفاده از اطلاعات و بدون استفاده از حجم ضربه ای مساحت دریچه میترال را به دقت محاسبه نمود .

اندازه گیری سرعت خون در جریان از یک سوراخ تنگ بین هر دو حفره یا سایر قسمت های سیستم قلب و عروق امکانات خاصی رافراهم می کند.

ازجمله اینکه این امکان را فراهم می‌کند که سطح فشار مطلق یک حفره در صورت مشخص بودن فشار حفره دیگر اندازه گرفته شود .

به عنوان مثال اختلاف فشار سیستولیک بین دهلیز راست و بطن راست را می توان با استفاده از سرعت های ثبت شده از جریان های برگشتی دریچه سه لتی محاسبه نمود .

مجموع فشار وریدی ژوگولر یا دهلیز راست با اختلاف فشار دهلیزی بطنی با فشار سیستولیک بطنی برابر است .

بهترین متخصص واریس شهرضا

تعدادزیادی ازبیماران مختلف بابیماری های مختلف عروقی به دکترهادی زاده بهترین متخصص واریس مراجعه می نمایند.

این بمیارران بدنبال دستیابی به بهترین متخصص قلب وعروق ( بهترین متخصص واریس) می باشند.

دکترهادی زاده درنقاط مختلف کشور طرفداران فراوان دارند.

علت این موضوع درمانهای بی نظیری استکه بهترین متخصص واریس اصفهان انجام می دهند.

ایشان بعنوان بهترین متخصص واریس شهرضانیز شناخته می شوند.

بسیاری از بیماران بدنبال بهترین متخصص واریس شهرضا ، به دکترهادی زاده بزرگ مراجعه می نمایند.

شیوع نارسایی تری کوسپید قابل تشخیص با اکوکاردیوگرافی داپلر که برای این محاسبه کفایت کند درآمارهای مختلف متفاوت است.

معمولا آمارهابین ۹۰% (در افراد طبیعی) تا ۸۰% ( در بیماران مبتلا به کاردیو میوپاتی و هیپرتانسیون پولمونر) می باشد.

این ایده برای ارزیابی فشار بطنی در نقص دیواره بین بطنی مفید بوده و در حال بررسی برای کاربردهای دیگر می باشد.

محاسبه گرادیان فشاری در دو طرف دریچه مصنوعی و ارزیابی نشت مرکزی یا محیطی دریچه مصنوعی به صورت غیر تهاجمی پیشرفت های بزرگی محسوب می شوند .

زیرا روش دیگر یعنی گذاشتن کاتتر برای به دست آوردن همان اطلاعات ممکن است نیاز به کاتریراسیون سمت چپ قلب داشته باشد.

اینکاراز طریق سپتوم یا پونکسیون مستقیم بطن چپ داشته باشد.

پیشرفتهای جدیددرتکنولوژی های تصویربرداری

پیشرفت تکنولوژی ریز پرادازنده(میکروپروسسور) در زمینه پردازش سریع امواج اولتراسونیک پیشرفتهای مهمی رادراختیارعلاقمندان قرارداده است.

این تکنیکهااین امکان را فراهم می کند که اطلاعات مربوط به جهت و سرعت جریان که از تجزیه و تحلیل تغییر فرکانس داپلر حاصل شده اندپردازش شوند.

برای اینکار این اطلاعات بایستی در میدان تصویر برداری روی تصویر 2D منطبق شوند.

اطلاعات سرعت به صورت رنگ و سایه به ترتیب رای جهت و سرعت کد شده و به صورت یک نقشه سرعت رنگی درمی آید.

سپس در حفرات قلب روی تصویر دو بعدی با سرعت ۱۲ تا ۳۰ قاب در ثانیه ارائه می‌شود .

این تصویر توموگرافیک سرعت_ جریان مشابه تصاویرآنژیوگرافی است .

حرکت طبیعی و غیر طبیعی خون را از طریق دریچه ها و داخل حفره ها نشان می دهد .

دستگاه های بالینی موجود معمولا و نماهای M_mode,2D و داپلر PWوCW استاندارد به اضافه تصاویر رنگی جریان را فراهم می نماید .

اکوکاردیوگرافی امتیازهایی نسبت به روش های تصویربرداری رقیب دارد.

این امتیازات شامل عدم وجود خطر اشعه یونیزان قابل حمل و نقل بودن تصویربرداری غیر تهاجمی سرعت تصویر برداری بالا عدم نیاز به تزریق ماده حاجب و عموماً هزینه پایین میباشند.

بهترین متخصص قلب وعروق اصفهان( دکترهادی زاده ) راشایدشماازنزدیک دیده باشید.

کسانی که بهترین متخصص قلب اصفهان ( بهترین متخصص واریس) راازنزدیک دیده اند، مجذوب ایشان می شوند.

دلیل این مطلب شامل مواردمختلفی است.

ایشان معمولا بیماران را بصورت کامل مورد بررسی وانجام اقدامات لازم تشخیصی قرارمی دهند.

نتیجه این موضوع چیست وجه ارمغانی رابرای بیماران بهمراه دارد؟

نتیجه آنستکه بهترین تشخیص برای بیماران توسط بهترین متخصص واریس اصفهان ( بهترین متخصص واریس شهرضا) گذاشته می شود.

تشخیص صحیح

قدم اول دردرمان انواع بیماریها، رسیدن به بهترین درمان است.

درمورد بیماریهای قلبی نیز وضع به همین منوال است.

بیماران مبتلا به بیماری های قلبی وعروقی بااستفاده ازروشهای مختلف تحت اقدامات تشخیصی قرارمی گیرند.

روشهای مختلفی که توسط دکترهادی زاده بهترین متخصص واریس اصفهان( بهترین متخصص واریس شهرضا ) استفاده می شوند کدامند؟

ایشان معمولا ازاکوکاردیوگرافی ونیز تست ورزش برای شروع اقدامات تشخیصی استفاده میکنند

درصورتی که بیمار نیازداشته باشد ، بهترین متخصص واریس اصفهان از روشهای دیگری نیز استفاده می کنند.

این روشها هرکدام به نحوی درتشخیص دقیق کمک می کنند.

اگرتشخیص بیماری دقیق انجام شود، اقدامات درمانی آنها بسیار بهتر وباکیفیت بالاتر ی انجام خواهند شد.

تشخیص صحیح بیماری های عروقی

بیماری های عروقی مختلف هستند.

برای تشخیص صحیح آنها بهترین متخصص واریس چهارمحال وبختیاری ( بهترین متخصص واریس شهرضا) اقدامات لازم راانجام می دهند.

معمولی ترین این اقدامات تشخیصی سونوگرافی داپلررنگی است.

بهترین متخصص واریس شهرضا معممولا دراکثرموارد از سونوگرافی استفاده می کنند.

این اقدام بعنوان قدم اول تشخیصی محسوب می گردد.

ممکنست به اقدامات تکمیلی نیز نیازباشد.

برای تشخیص های دقیقتر بهترین متخصص واریس معمولا از سی تی آنژیوگرافی استفاده می کنند.

معمولا اطلاعات بدست آمده از سی تی آنژیوگرافی ، دقیقتر ازاطلاعات اکومی باشد.

برای اطلاع از موارد دقیقتر وسایر اقدامات تشخیصی ودرمانی به گفتارهای بهترین متخصص واریس مراجعه شود.

اکوکاردیوگرافی

نوشته قبلی

بیماری های عروقی و واریس

نوشته بعدی

کاردیولوژی هسته ای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما