مقالات آموزشی

اسکلروتراپی وریدی چیست

اسکلروتراپی وریدی چیست

اسکلروتراپی وریدی چیست؟

اسکلروتراپی وریدی چیست ؟ وچگونه انجام می شود؟این مقاله، دراین زمینه تهیه شده است.اسکلروتراپی بهترین روش درمان واریسهای سطحی است. این مقاله، خلاصه چندمقاله دکترهادی زاده(بهترین متخصص واریس اصفهان)(بهترین متخصص خوزستان) است.درمان وریدهای عنکبوتی در این مورد بر اساس ورود یک ماده قوی به رگ نارسا است. این ماده منجر به فرآیندهایی می شود که باعث درمان نارسایی وریدی وواریس می شود. اگراسکلروتراپی به خوبی انجام شود،یک نتیجه عالی دیری نمی گذرد که اتفاق می افتد – هیچ اثری از نقص زیبایی وجود نخواهد داشت.

نحوه انجام اسکلروتراپی:

برای انجام اسکلروتراپی، ناحیه مورد نظر با کرم بیحسی ، بیحس می شود. دراسکلردتراپی ،این یک مزیت بزرگ است ، زیرا از بیهوشی عمومی استفاده نمی شود. نیازی به تزریق لیدوکائین برای بی حسی موضعی هم نیست.
انواع داروهاوفیلمهای انجام اسکلروتراپی، درسایت دکترهادی زاده(بهترین متخصص واریس اصفهان)(بهترین متخصص واریس شهرکرد) قابل رویت می باشد.

چگونه رگ های عنکبوتی را از بین ببریم؟

به دلیل باورهای کلیشه ای ، بسیاری معتقدند که تشکیل رگ های عنکبوتی تنها پس از 40-50 سال انجام می شود ، زیرا رگ ها و عروق خونی ضعیف می شوند. اما یک نقص زیبایی در شکل رگ های عنکبوتی گاهی حتی در نوجوانی ظاهر می شود. این به دلیل تغییرات هورمونی در بدن است که منجر به ضعیف شدن بافتها می شود.
بهترین درمان واریسهای سطحی، اسکلروتراپی است.

تلانژکتازی:

نام علمی عروق ریزروی پوست، رگ های عنکبوتی است. حذف رگ های عنکبوتی باید توسط متخصصان انجام شود ، زیرا این نقص به خودی خود برطرف نمی شود. حتی استفاده از داروها برای تنظیم سطح هورمونی و ژل های درمانی نیز مشکل را برطرف نمی کند و ممکن است آن را تشدید کند.

مرکزواریس:

در “بهترین مرکز واریس” برداشتن رگ های عنکبوتی روی نواحی مختلف بدن انجام می شود.
علاوه بر این ، ما برداشتن رگ های عنکبوتی روی قفسه سینه و پاها را انجام می دهیم.
درمرکزواریس اصفهان ، دکترهادی زاده(بهترین متخصص واریس اصفهان)(بهترین متخصص واریس خوزستان)به درمان واریس باانواع روشهای مختلف می پردازند.
این روشهاشامل اسکلروتراپی واریس، لیزرواریس ودرمان واریس باRFاست.
ادامه مطلب رادرشماره بعدی این مقاله، پیگیری نمائید.

????

????

نکاتی در مورد اسکلروتراپی (قسمت دوم)

نوشته قبلی

لیزر واریس دربهترین مرکزواریس

نوشته بعدی

بیماری پریودنتال

تماس با ما