مقالات آموزشی

آیا افزایش وزن بر واریس اثری دارد ؟

آیا افزایش وزن بر واریس اثری دارد ؟

عوامل گوناگونی که می توانند بر واریس موثرباشند رادر مقالات دکترهادیزاده بهترین متخصص واریس جستجومی توان نمود. ( آیا افزایش وزن بر واریس اثری دارد )

ازجمله عواملی که ایشان بعنوان علت واریس مطرح نموده اند ، اضافه وزن وچاقی است.

ازنظر تعریف زمانی که رگ های زیر پوست گشاد و کشیده می شوند، به آن واریس می گویند.

نازک شدن دیواره وریدها، ناشی از نارسایی دریچه‌های داخلی، منجر به تجمع خون می شود.

همچنین ظاهر شدن سیاهرگ‌های برآمده و متسع شده رخ می دهدکه دردناک هستند.

ممکن است علت داخلی آن قابل مشاهده باشد یا نباشد.

 

علتهای واریس ونقش چاقی در ایحادواریس

 

واریس بطورکلی بیشتر ارثی است و در خانواده ها بطورتجمعی دیده می شود
زنان بیشتر از مردان تحت تأثیر قرار می گیرند.

این مطلب که زنان بیشتر ازمردان به این بیماری مبتلا می شوند علل مختلفی دارد.

برخی علل آن را دراینجامی آوریم وبرای بقیه آنها به نوشتارهای بهترین متخصص واریس مراجعه نمایید.

ازجمله می توانید نقش هورمونهای جنسی زنانه رادراینمورد درنظربگیرید.

بسیاری گزارشات ، این هورمونها راموثر درشلی دیواره وریدهای زنان نسبت به مردان میدانند.

همچنین حاملگی هم درخانمها بسیار مهم ودر ایجاد یاپیشرفت واریس ونارسایی وریدی دخیل است.

بویژع اگرحاملگی چند قلویی باشد احتمال این مشکلات بیشترخواهد بود.

زایمان نیز خود بدلیل افزایش فشار برروی وریدهای لگن وپا می تواند بسیار موثرباشد.

درمورد دلایل دیگر تاثیر زایمان بر ایجاد واریس ونارسایی های وریدی به سایت دکترهادی زاده بهترین متخصص واریس شود.

این عوامل می توانند تشدید شوند اگر بیمار مبتلا به چاقی هم باشد.

حتی افزایش وزن کم هم می تواند موثرباشد.

لذا پاسخ این سوال که آیا افزایش وزن می تواند باعث واریس شود ، مثبت است.


سایر علل ایجاد واریس ونارسایی های وریدی

 

ترومبوز سیاهرگی عمقی هم یکی از علل ایجاد نارسایی های وریدی محسوب می شود.

ترومبو ز هرجه شدیدتر باشد وهرچقدر عروق اصلی رابیشتر گرفتارکرده باشد عوارض بیشتری دارد.

هرجه شدت ترومبوز شدید تر باشد احتمال ایحاد یاپیشرفت واریس ونارسایی وریدی بیشتر خواهد بود.
چاقی واضافه وزن. چاقی واضافه وزن نیز از علل مهم ایجاد این بیماری هستند.

درمورد رابطه چاقی واضافه وزن با واریس به تکمله های دکترهادیزاده بهترین متخصص واریس مراجعه شود.

بهترین متخصص واریس ، بهترین متخصص واریس اصفهان، بهترین متخصص واریس ایران.

لذا توصیه می شود بیماران از پرخوری بپرهیزند ووزن خود را به حد ایده آل برسانند.

کار طولانی بویژه درحالت ایستاده نیز بسیار مهم است .

هرچند می توان واریس را بالیزرواریس در اصفهان درمان کرد.

ولی بهرحال پیشگیری مقدم بردرمان می باشد.

 

علائم وعوارض:

علایم وعوارض واریس ونارسایی های وریدی بسیار گسترده هستند.

این علایم وعوارض در نوشتارهای دکتر هادی زاده بهترین متخصص واریس ، شرح داده شده اند.

در این قسمت به برخی از این علایم وعوارض اشاره می کنیم.

پاهای متورم که این حالت می تواند درجات مختلفی داشته باشد.

دربرخی موارد این ورم پاها مختصراست ودربرخی بیماران به درجات بالا دیده می شود.

بهترین متخصص واریس در مقالات مختلفی درموردورم پاها روشن گری های لازم راارایه نموده اند.

می توانید به سایت بهترین متخصص واریس ( دکترهادی زاده )مراجعه کنید.
سوزش، درد یا گرفتگی در پاهانیزمی توانند ازنشانه های دیگر ناشی از واریس ونارسایی های وریدی باشند.

باتوجه به اینکه این نوشتار دراینمورداستکه آیاافزایش وزن برواریس اثری دارد؟ یاخیر ، ذکر این نکته خالی ازلطف نیست که >

اگربیمارمبتلا به چاقی واضافه وزن باشد ممکنست علایم شدیدتری راتجربه نماید.

لذاتوصیه می شود ازچاقی واضافه وزن دوری نمایید.

 

تغییررنگ پوست دراثرواریس ونارسایی وریدی

 

تغییر رنگ پوست یکی ازنشانه های مراحل پیشرفته واریس ونارسایی های وریدی است.

تغییررنگ پوست به درجات ورنگهای مختلف قابل مشاهده می باشد .

درسایت دکترهادی زاده بهترین متخصص واریس به این مطلب مفصلا پرداخته شده است.

تغییررنگ پوست غالبا به رنگ قهوه ای است .

گاهی تغییررنگ خاکستری مایل به قهوه ای در اطراف مچ پاقابل رویت است.

بهترین متخصص واریس غالبا این تغییررنگها را دربیمارانی که بالیزرواریس دراصفهان تحت درمان قرارداده اند ، درمان می کنند.

 

سایرعلایم وعوارض ثانویه به واریس


درد یا سنگینی پانیزم یتواند دراثرنارسایی های وریدی دربیماران میتلا به واریس مشاهده شود.
خارش پوست روی ورید واریسی
زخم های اطراف مچ پا که این زخم ها یکی از آزاردهنده ترین عوارض نارسایی های وریدی وواریس می باشد.

پرواضح است که کلیه این علایم وعوارض در یک بیمار بااضافه وزن می توانند تشدید شوند.

لذا رعایت ودستیابی به وزن ایده آل توصیه میشود.

 

تشخیص:

 

بهترین روش تشخیص واریس ونارسایی های وریدی ، معاینه وبررسی توسط یک استاد فن می باشد.

برای همین استکه توصیه میکنیم حتما به استاد فن یعنی بهترین متخصص واریس مراجعه نمایید.

باانجام اولتراسوند پا تشخیص قطعی داده می شود.

 

توصیه های مربوط به بهبود وضعیت بیماران مبتلا به نارسایی وریدی وواریس:

 

درمان های زیر ناراحتی را کاهش می دهد و به کند کردن مشکل رگ های واریسی موجود کمک می کند:

برای مدت طولانی ننشینید یا نایستید
وزن خود را متعادل نگه دارید
به طور منظم ورزش وتمرینهای ورزشی رادردستورکارخود قراردهید.
جوراب واریس مناسب بپوشیدزیرا جوراب واریس مناسب می تواند به بهبود وضعیت بیماری وتحمل آن کمک فراوانی نماید.
از پوشیدن لباس های تنگ و کفش پاشنه بلند/صندل خودداری کنید

 

درمان:

 

موارد اولیه درد وورم پا ناشی از واریس معمولاً با استفاده از جوراب های فشاری همراه با تغییر سبک زندگی تسکین می یابد.

بهمین خاطر بهترین متخصص واریس دراولین مراحل دردوورم ، از تجویز جوراب واریس استفاده میکنند.

بیمارانی که بیماری بیشتری دارند نیاز به درمانهای پیشرفته دارند.

قبلاً ودرسالهای قدیم روش‌های جراحی تهاجمی‌تری با بستری شدن در بیمارستان و آرام‌بخشی اجرا می‌شد.

با پیشرفت تکنولوژی و معرفی روش‌های کم تهاجمی جدید، مانند درمان لیزر درون وریدی، این روش تحت آرام‌بخشی موضعی به صورت روزانه انجام می‌شود.

درمان شیمیایی همراه با لیزر درمانی در قالب اسکلروتراپی فوم نیزبعضا استفاده می شود.

 

لیزرواریس دراصفهان:

 

بهترین متخصص واریس ، ازلیزر واریس دراصفهان به دفعات بسیار زیاد برای این بیماران استفاده نموده اند.

تحت هدایت اولتراسوند یک فیبر لیزر دایود در داخل ورید قرار می گیرد و آن را درمان کامل می دهد.

این عمل تنها 10-15 دقیقه طول می کشد و بیمار در عرض چند ساعت از لیزرواریس دراصفهان ترخیص می شود.

این روش نتایج بسیار خوبی را به همراه داشته است و مشخص شده است که نسبت به روش‌های جراحی که قدیمی هم هستند برتری دارد.

در این حالت بیمار بابیحس کننده های موضعی تسکین می یابد و درمان نیز بابهترین متد وکیفیت انجام می شود

.

بهترین متخصص واریس

 

دکترهادی زاده بهترین متخصص واریس از لیزرواریس دراصفهان برای درمان بیماریهای وریدی بهره برداری لازم را بعمل می آورند.

شما می توانید بخشی از نتایج بسیار چشم نواز لیزرواریس دراصفهان توسط بهترین متخصص واریس را درگالری همین سایت ملاحظه نمایید.

لیزرواریس در اصفهان توسط بهترین متخصص واریس ( دکترهادی زاده)بنیان نهاده شده است .

نوشته قبلی

واریس و تغییرات رنگ پوست

نوشته بعدی

درمان واریس راچطورانجام دهیم؟

تماس با ما