مقالات آموزشی

آیاواریس می تواند سرگیجه ایجادکند؟

آیاواریس می تواند سرگیجه ایجادکند؟

اگر شما هم نارسایی وریدی و واریس دارید ،ممکنست بپرسید آیاواریس می تواند سرگیجه ایجادکند؟

بویژه اگرگهگاه دچار سردرد و سرگیجه می شوید حتما این سوال بیشتر برایتان مطرح می شود.

درنوشتار پیش روی شما، سعی می کنیم با استفاده از نظرات دکتر هادی زاده بهترین متخصص واریس اصفهان ( بهترین متخصص واریس شهرکرد) به این موضوع ورود کنیم .

سعی مابراین است که به مطالب مهمترمربوط به واریس هم اشاره نموده و درمورد رابطه واریس وسرگیجه مطالب لازم را بیان نماییم.

شمامی توانید مشروح این مقاله را در سایت دکترهادی زاده ، بهترین متخصص واریس اصفهان ( بهترین متخصص واریس شهرکرد) جستجونمایید.

آیاواریس می تواند سرگیجه ایجادکند؟

اثرات واریس برسیستم عصبی مرکزی

 

واریس ونارسایی وریدی می تواند بصورت غیرمستقیم برسیستم عصبی مرکزی اثربگذارد. این اثر همانطور که گفتیم بصورت مستقیم نیست .

درواقع هر بیماری که بتواند فشارخون را تحت تاثیر خودقراردهد می تواند بصورت غیر مستقیم باعث ایجاد مشکلات سیستم عصبی مرکزی شود.

واریس ونارسایی وریدی نیز ازجمله مواردی است که می تواند برفشار خون بیمار تاثیر بگذارد.

 

سرگیجه دراثر واریس

 

سرگیجه در اثر واریس یک عارضه شایع درهمه بیماران مبتلا به نارسایی وریدی و واریس محسوب نمی شود.

واقعیت آنستکه اگر نارسایی وریدی و واریس بتواند باعث ایجاد افت فشارخون شود می تواند باعث سرگیجه شود.

ازطرف دیگر آیا نارسایی وریدی و واریس می تواند باعث افت فشارخون شود یاخیر؟

پاسخ این سوال در مقالات بهترین متخصص واریس اصفهان ، بهترین متخصص واریس شهرکرد مستتر است.

درکل می توان اعلام نمود که پاسخ سوال فوق مثبت است.

بدلیل تجمع خون در واریس و وریدهای نارسا ، طبیعتا اینحالت می تواندباعث افت فشار خون می شود.

بنابراین اگر شما مبتلابه واریس شدید ونارسایی شدید هستید ، ممکنست مبتلا به افت فشار خون و سرگیجه شوید.

برای درمان این مشکل توصیه می کنیم حتما به مرکز واریس اصفهان مراجعه نمایید.

در مرکز واریس اصفهان شما می توانید تحت درمان کامل توسط فوق تخصص درمان واریس قرارگیرید .

جهت گرفتن نوبت می توانید باشماره های زیر تماس بگیرید:

09211016462 و 03132242165

 

نوشته قبلی

بهترین متخصص واریس اصفهان ازنظرپزشکان

نوشته بعدی

قیمت لیزر واریس چقدراست؟

تماس با ما