آنژیوپلاستی (قسمت پنجم)

آنژیوپلاستی

آنژیوپلاستی (قسمت پنجم):

آنژیوپلاستی (قسمت پنجم)

بیمارانی که تحت آنژیوپلاستی وبازکردن تنگی های عروق خودقرارمی گیرند بایستی نکات خاصی رامدنظرقرارداده ورعایت نمایند:

بایدخاطرنشان کردکه معمولا پس ازآنژیوگرافی بیمارتاچندساعت دربیمارستان تحت مراقبت خواهدبودولی چنانچه بیمارتحت بازکردن عروق(رفع انسدادرگها)قرارگیرد،معمولاتاصبح روزبعدیاتابیست وچهارساعت دربیمارستان تحت مراقبت قرارخواهدگرفت.که دراین مدت بیمارتحت نظربوده وداروهای لازم برای وی تجویزخواهدگردید
البته مدت زمانی که بیماران پس ازانجام بالون آنژیوپلاستی (بالن آنژیوپلاستی)دربیمارستان می مانند ومدت زمانی که پس از آن ،نیازبه مصرف داروهای ضدپلاکت دارند ،بستگی به رگی که تحت آنژیوپلاستی قرارگرفته وشرایط ویژه هربیمارداردوازیک بیمارتابیماردیگرممکنست متفاوت باشد.

بیمارانی که برایشان آنژیوپلاستی(بازگشایی عروق)صورت می گیردلازمست علاوه بررعایت دستورات تغذیه ای وفعالیتهای مناسب،دستورات دارویی رانیزبدقت مراعات  نموده وبه توصیه های زیرتوجه ویژه داشته باشند:
– در صورت وجود اگر احساس دردشدید یاخونریزی و ورم درمحلی که ازآنجاآنژیوگرافی یاآنژیوپلاستی صورت گرفته است،پزشک خود رامطلع سازید.البته این حالت بندرت ممکنست رخ  دهد.

– چنانچه بیماراحساس ضعف یابیهوشی داشته باشدیاعلایم عفونت مانند ترشح یاتب داشته باشدیااحساس دردیاتنگی نفس داشته باشد،بایستی اطلاع دهدتادرمان لازم انجام ومشکل بسرعت برطرف شود.(هرچندمواردبالابندرت ممکن است رخ دهند)
آنژیوپلاستی

بهرحال آنژیوگرافی وآنژیوپلاستی چنانچه توسط پزشکان باتجربه وماهرانجام شوندبسیارکم خطر بوده وبیماران منافع بسیارزیادی پس ازانجام آنژیوپلاستی کسب خواهندنمودوازدردوسایرعلایم وعوارض بعدی نجات خواهندیافت.
آنژیوپلاستی

آنژیوپلاستی
 

جهت کسب اطلاعات کاملتر درمورد درمانهای جدیدقلبی عروقی و آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی توسط دکتر محمودهادی زاده می توانید باشماره تلفنهای زیر تماس بگیرید:

۵  و  ۳۲۲۴۲۱۶۴

اصفهان  خیابان شمس آبادی  مجتمع قمرالدوله  طبقه سوم (آسانسور دارد)

Www.doctorhadizadeh.ir

Www.doctorhadizade.com

Www.varisesfahan.ir

نوشته قبلی

ترمبوز وریدی و آمبولی

نوشته بعدی

عوارض واریس و درمان آنها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما